Jo Ørjasæter

Senioradvokat

Om Jo Ørjasæter

Jo Ørjasæter er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Han har bakgrunn fra Justisdepartementets Lovavdeling, Harvard Law School, og har omfattende erfaring med å rådgi offentlige og private virksomheter i spørsmål knyttet til kontraktsforhandlinger, regelverksutforming og tvister.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2018

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 -

  Universitetslektor (timebasis) innen bl.a. kjøpsrett og obligasjonsrett, Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2013 - 2017

  Rådgiver, Justisdepartementets lovavdeling

Utdannelse
 • 2018

  Advokatbevilling

 • 2016

  Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School

 • 2013

  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Publikasjoner
 • Bedre enn sitt rykte? Voldgift i bilaterale investeringstraktater, Lov og Rett 2016, s. 123-127

 • Foreldelse, ugyldighet og vindikasjon, Jussens Venner 2015 s. 120-149

 • Litt om oppgaveteknikk i praktikumsbesvarelser, Jussens Venner 2018, side 54-69

 • Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter, MarIus 2015 nr. 448

 • Tomtefeste og EMK, Nytt i privatretten 2015 nr. 1