Kamilla Hope Kleppenes

Advokatfullmektig

Om Kamilla Hope Kleppenes

Kamilla arbeider hovedsaklig med sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre, både for alminnelige domstoler og voldgift. Hun har særlig erfaring med arbeidsrettslige og eiendomsrettslige tvister.

I tillegg til saker for domstolen bistår Kamilla norske og internasjonale klienter med løpende rådgivning innenfor det arbeidsrettslige spekteret. Hun har bred erfaring knyttet til spørsmål om inngåelse og opphør av arbeidsavtale, innleie, omorganiseringer og nedbemanninger, samt varslingssaker. I tillegg til arbeidsrett bistår Kamilla med rådgiving innenfor kontraktsrett, entrepriserett og eiendomsrett.

Hun har ved flere anledninger holdt kurs og foredrag om arbeidsrettslige temaer, herunder blant annet om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, nedbemanning, håndtering av varslingssaker, trakassering på arbeidsplassen og sykdomsoppfølging.

Kamilla skrev masteroppgave innenfor arbeidsrett, hvor temaet var arbeidstakers ytringsfrihet i sosiale medier. Oppgaven tar også opp andre arbeidsrettslige tema, herunder arbeidstakers lojalitetsplikt.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

 • 2018 - 2020

  Trainee , Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2022

  Advokatbevilling

 • 2015 - 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen

 • 2019

  Utvekslingsopphold ved Universitet i Lisboa