Karoline Kreyberg

Senioradvokat

Om Karoline Kreyberg

Karoline Kreyberg er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for kontraktsrett og tvisteløsning. Hun er en nøkkelperson i firmaets handelsrettsteam. Kreyberg arbeider hovedsakelig med rådgivning, kontraktsforhandlinger og prosedyre, og har erfaring fra flere større tvistesaker for domstolene, herunder rettsmekling. Hun har videre bred erfaring med håndtering av erstatningskrav og har bistått firmaets advokatfullmektiger med forberedelsene av deres første rettssaker. Kreyberg har også erfaring med offentlige anskaffelser og har bidratt til flere publikasjoner på området. Hun har vært ansattvalgt medlem av styret i Wikborg Rein. Kreyberg er for tiden i permisjon og arbeider som Overseas Manager for Wilhelmsen Ship Management i Bangkok, Thailand. Gjennom dette arbeidet har hun opparbeidet ytterligere erfaring med internasjonal kontraktsrett, herunder BIMCO’s standardavtaler, diverse forhandlinger og selskapsrett/transaksjoner.

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013 - 2017

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2010 - 2012

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2009

  Stipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2008

  Assistentlærer, Atlas Undervisning, Brasil

 • 2007 - 2009

  Trainee ved diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2016

  Executive Board Programme, INSEAD

 • 2012

  Advokatbevilling

 • 2009

  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2003 - 2004

  Fransk grunnfag, Universitetet i Nice, Frankrike

Publikasjoner
 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2017

 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2014

 • Vesentlige endringer i kontrakter inngått etter regelverket om offentlige anskaffelser (med Morten Goller) i Tidsskrift for Forretningsjus nr. 1/2012