Karoline Stock Evje

Fast advokat

Om Karoline Stock Evje

Karoline Stock Evje er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Karoline arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, herunder oppkjøp av børsnoterte selskaper, børsnoteringer og emisjoner. Hun bistår også ved private M&A-transaksjoner og har vært involvert i flere strukturerte salgsprosesser. Karoline rådgir utstedere, aksjeeiere og tilretteleggere ved spørsmål innen selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Hun har også erfaring med utstedelse og notering av obligasjonslån fra sin tid hos Oslo Børs.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2019

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017

  Advokatfullmektig, (sept-des) , Oslo Børs, Juridisk og Førstehåndsmarkedet

 • 2014 - 2016

  Trainee, Div. advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2019

  Advokatbevilling

 • 2016

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo