Oslo

Kaspar Nygaard Thommessen

Specialist Counsel

Kaspar arbeider med et bredt spekter av tvistetyper, blant annet innen kontrakts- og anskaffelsesrett.