Oslo

Ketil E. Bøe

Partner

Ketil er medlem av firmaets styre. Han har mer enn 25 års erfaring som advokat for investorer, verdipapirhandelforetak, banker, selskaper og offentlige eiere med etableringer, fusjoner, oppkjøp, salg, børsintroduksjoner, emisjoner og restruktureringer både i Norge og i utlandet.

Mobil
+47 97 69 94 05
E-post
keb@wr.no