Ketil E. Bøe

Partner

Om Ketil E. Bøe

Ketil er medlem av firmaets styre. Han er tilknyttet Wikborg Reins M&A-avdeling. Ketil har mer enn 25 års erfaring som advokat for investorer, verdipapirhandelforetak, banker, selskaper og offentlige eiere med etableringer, fusjoner, oppkjøp, salg, børsintroduksjoner, emisjoner og restruktureringer både i Norge og i utlandet. I tillegg bistår han løpende en rekke profilerte aktører i norsk næringsliv med investeringer, kontrakts- og prosjektarbeid og generell forretningsjuridisk rådgivning. Ketil har senere år i økende grad fokusert på transaksjoner i finansindustrien og rådgiving til finansinstitusjoner og andre regulerte foretak. Han har bistått betydelige norske og utenlandske aktører med oppkjøp og transaksjoner innenfor bank, forsikring, fondsforvaltning, betalingsformidling og etablering av "family office"-virksomhet. Han arbeider også med kapitalmarkedsspørsmål, særlig i tilknytning til norske selskapers obligasjonslån og låneprogrammer i det norske markedet og internasjonalt.

Ketil er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Corporate M&A.

Arbeidserfaring
  • 2000 -

    Partner, Wikborg Rein, Oslo

  • 1999 - 2000

    Partner, Wikborg Rein, London

  • 1997 - 1998

    Resident Lawyer, Wikborg Rein, London

  • 1994 - 1996

    Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

  • 1992 - 1994

    Advokat, Eksportfinans ASA, Oslo

  • 1991

    Dommerfullmektig, Larvik sorenskriverembete

  • 1988 - 1990

    Jur. konsulent/advokatfullmektig, Eksportfinans ASA, Oslo

Utdannelse
  • 1987

    Cand.jur., Universitetet i Oslo

Verv
  • 2018

    Styremedlem, Wikborg Rein 2001-2003, 2007-2010 og 2018-2022