Ketil E. Bøe

Partner

Om Ketil E. Bøe

Ketil E. Bøe er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Han har i flere år arbeidet for investorer, verdipapirhandelforetak, banker og selskaper med etableringer, børsintroduksjoner, emisjoner, fusjoner, oppkjøp, salg og restruktureringer både i Norge og i utlandet. Han arbeider også med finansiering på oppdrag fra både låntagere og banker, med hovedvekt på kompliserte transaksjoner og oppkjøpsfinansiering samt sekuritisering, prosjektfinansiering og derivattransaksjoner. I tillegg bistår han løpende en rekke profilerte aktører i norsk næringsliv med investeringer, prosjektarbeid og generell forretningsjuridisk rådgivning. Dette arbeidet har også omfattet transaksjoner med tilknytning til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og generell bistand til olje- og energiselskaper.

Ketil har jobbet nært til de senere års strukturendringer i luftfartsnæringen som rådgiver for Braathens og dets hovedaksjonærer i forbindelse med at selskapet ble overtatt av SAS.

Bøe er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategoriene Capital Markets, Corporate M&A.

Arbeidserfaring
 • 2000

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 1999 - 2000

  Partner, Wikborg Rein, London

 • 1997 - 1998

  Resident Lawyer, Wikborg Rein, London

 • 1994 - 1996

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 1992 - 1994

  Advokat, Eksportfinans ASA, Oslo

 • 1991 - 1991

  Dommerfullmektig, Larvik sorenskriverembete

 • 1988 - 1990

  Jur. konsulent/advokatfullmektig, Eksportfinans ASA, Oslo

Utdannelse
 • 1987

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Verv
 • 2018

  Styremedlem, Wikborg Rein