Kine Østbye Neslein

Senioradvokat

Om Kine Østbye Neslein

Kine Østbye Neslein er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser.

Kine har arbeidet som advokat med statsstøtte og offentlige anskaffelser og siden 2010, først i Advokatfirmaet Selmer, deretter i Wikborg Rein fra 2013. I 2012-2013 var hun trainee i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) hvor hun primært arbeidet med statsstøtte i konkurranse- og statsstøtteavdelingen. 

I Wikborg Rein arbeider Kine særlig med løpende rådgivning i statsstøttespørsmål til offentlige aktører og offentlig eide selskap. Kine har bred erfaring med vurderinger av om offentlige myndigheters transaksjoner og tjenesteytelse mv. involverer offentlig støtte. Dette omfatter ofte spørsmål relatert til eiendom og infrastruktur, for eksempel innen kraft og på den digitale arenaen, samt kompensasjon for tjenester. Kine jobber også mye med reglene for lovlig statsstøtte. Dette gjelder særlig støtte under ESAs retningslinjer for støtte til miljøvern og energi (EEAG), forskning, utvikling og innovasjon (RDI), tjenester av allmenn økonomisk interesse (SGEI), og det alminnnelige gruppeunntaket (GBER). Kine har omfattende erfaring med statsstøttenotifikasjoner til ESA. Hun kjenner godt til saksgangen i ESA, både fra sin tid i advokatbransjen og i ESA hvor hun arbeidet med både notifikasjoner, klager og regelverksutvikling på støtteområdet.

Innenfor offentlige anskaffelser arbeider Kine både med klassisk sektor og forsyningssektoren. Hennes arbeid består typisk av rådgivning underveis i anskaffelsesprosesser, for eksempel hva gjelder spørsmål knyttet til avklaring, avvisning og avlysning. Hun har også erfaring med klagebehandling og rådgivning i saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, samt granskningsarbeid knyttet til anskaffelsesprosesser. Kine gjennomfører også jevnlige utredninger av større anskaffelsesrettslige spørsmål, for eksempel om anskaffelsesregelverkets virkeområde, og unntak fra regelverket ved samarbeid mellom oppdragsgivere. (egenregispørsmål)

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2017

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012 - 2013

  Trainee, EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), Brüssel, Belgia

 • 2010 - 2012

  Advokat, Advokatfirmaet Selmer, Oslo

 • 2006 - 2009

  Trainee , Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2012

  Advokatbevilling

 • 2009

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2007 - 2008

  Utvekslingsår, Universite Paul Cezanne, Aix-en-Provence, Frankrike

 • 2004

  Diplom i fransk språk og kultur, Universite Stendahl Grenoble III, Frankrike

Publikasjoner
 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter, 2017

 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2014

 • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein, 2014

 • Medforfatter, Research Handbook on EU Public Procurement Law", EE Elgar, 2016