Kine Østbye Neslein

Senioradvokat

Om Kine Østbye Neslein

Kine Østbye Neslein er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. ​

Kine har omfattende erfaring med statsstøtteregelverket fra advokatbransjen, men også fra EFTAs Overvåkningsorgan (ESA). Hun arbeider hovedsakelig for offentlige aktører. Kine utreder jevnlig spørsmål om det offentliges disposisjoner utgjør statsstøtte, for eksempel om markedsinvestorprisnippet er overholdt, om mottaker driver økonomisk aktivitet, eller om støtten har samhandelspåvirning. Kine jobber også mye med reglene for lovlig statsstøtte. Dette gjelder særlig støtte under ESAs retningslinjer for støtte til miljøvern og energi (EEAG/CEEAG), forskning, utvikling og innovasjon (RDI), tjenester av allmenn økonomisk interesse (SGEI), og det alminnelige gruppeunntaket (GBER). Kine har omfattende erfaring med notifikasjoner, forenklede meldinger og klageprosesser hos ESA. ​

Kine arbeider også med alle deler av anskaffelsesregelverket innenfor klassisk sektor og forsyningssektoren. Dette omfatter rådgivning underveis i anskaffelsesprosesser, og i tvister for KOFA og domstolene. Kine har gjennomført hele anskaffelser på vegne av klienter, fra utforming av konkurransegrunnlag, kunngjøring, avklaringer, evaluering og tildeling. ​

Kine bistår jevnlig med EØS-regulatoriske spørsmål, bl.a. på miljø- og transportområdet, og spørsmål om de fire friheter. ​I sitt arbeid for offentlige klienter har hun også opparbeidet bred erfaring med forvaltningsrettslige spørsmål, særlig innsynsspørsmål etter offentleglova, tauhetsplikt etter forvaltningsloven og statens økonomireglement.

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2017

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012 - 2013

  Trainee, EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), Brüssel, Belgia

 • 2010 - 2012

  Advokat, Advokatfirmaet Selmer, Oslo

 • 2006 - 2009

  Trainee , Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2012

  Advokatbevilling

 • 2009

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2004

  Diplom i fransk språk og kultur, Universite Stendahl Grenoble III, Frankrike

 • 2007 - 2008

  Utvekslingsår, Universite Paul Cezanne, Aix-en-Provence, Frankrike

Utvalgte prosjekter
 • Virkemidler i distriktskommuner, Offentlig sektor

 • Gjennomgang av kulturrådets støtteordninger, Offentlig sektor

Publikasjoner
 • 100 næringseiendomstips, medforfatter, Wikborg Rein, 2014

 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter, 2017

 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2014

 • Research Handbook on EU Public Procurement Law", medforfatter, EE Elgar, 2016