Kine Østbye Neslein

Senioradvokat

Om Kine Østbye Neslein

Kine Østbye Neslein er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser.

Kine har arbeidet som advokat med statsstøtte og offentlige anskaffelser og siden 2010, først i Advokatfirmaet Selmer, deretter i Wikborg Rein fra 2013. I 2012-2013 var hun trainee i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) hvor hun primært arbeidet med statsstøtte i konkurranse- og statsstøtteavdelingen. 

I Wikborg Rein arbeider Kine særlig med løpende rådgivning til offentlig myndigheter i statsstøttespørsmål. Hun har imidlertid også bistått private klienter, herunder støttemottakere. Kine bistår både i vurderinger av om offentlige myndigheters transaksjoner og tjenesteytelse mv. involverer offentlig støtte, samt spørsmål om lovlig støtte. Under sistnevnte har hun særlig erfaring med støtte til miljøtiltak i næringslivet, tjenester av allmenn økonomisk interesse og kultur/idrett. Hun har derfor inngående kunnskap om relevant regelverk og ESAs retningslinjer på disse områdene. Kine har omfattende erfaring med statsstøttenotifikasjoner til ESA. Hun kjenner godt til saksgangen i ESA, både fra sin tid i advokatbransjen og i ESA hvor hun arbeidet med både notifikasjoner, klager og regelverksutvikling på støtteområdet. Innenfor offentlige anskaffelser består hennes arbeid typisk av rådgivning underveis i anskaffelsesprosesser, for eksempel hva gjelder spørsmål knyttet til avvisning og avlysning. Hun har også erfaring med klagebehandling og rådgivning i saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, samt granskningsarbeid knyttet til anskaffelsesprosesser.

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2017

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012 - 2013

  Trainee, EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), Brüssel, Belgia

 • 2010 - 2012

  Advokat, Advokatfirmaet Selmer, Oslo

 • 2006 - 2009

  Trainee , Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2012

  Advokatbevilling

 • 2009

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2007-2008

  Utvekslingsår, Universite Paul Cezanne, Aix-en-Provence, Frankrike

 • 2004

  Diplom i fransk språk og kultur, Universite Stendahl Grenoble III, Frankrike

Publikasjoner
 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter, 2017

 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2014

 • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein, 2014

 • Medforfatter, Research Handbook on EU Public Procurement Law", EE Elgar, 2016