Kine Østbye Neslein

Senioradvokat

Om Kine Østbye Neslein

Kine er senioradvokat, og tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. Kine arbeider mer nær sagt alle deler av EØS-retten.

Kine har omfattende erfaring med statsstøtteregelverket fra advokatbransjen, men også fra EFTAs Overvåkningsorgan (ESA). Hun har særlig arbeidet med statsstøtte til miljøtiltak, forskning, utvikling og innovasjon og tjenester av allmenn økonomisk interesse. Kine har bistått i en lang rekke notifikasjoner, forenklede meldinger, klage- og tilsynsprosesser for ESA. Hun har vært brukt som foredragsholder på JUS' årlige statsstøttekurs.

Kine arbeider videre med alle deler av anskaffelsesregelverket innenfor klassisk sektor, forsyningssektoren og forsvars- og sikkerhetssektoren. Dette omfatter rådgivning underveis i anskaffelsesprosesser, og i tvister for KOFA og domstolene. Kine har gjennomført hele anskaffelser på vegne av klienter og bistår tilbydere med utforming av søknader om prekvalifikasjon og tilbud. Kine bistår i tillegg jevnlig med EØS-regulatoriske spørsmål og spørsmål om de fire friheter og tjenesteloven. Hun har ellers sekundærtilknytning til firmaets fagområde for tvisteløsning og har bistått i flere større kontraktstvister, bl.a. i voldgift og mekling. Kine rådgir løpende i kontraktsrettslige spørsmål. Endelig har Kine opparbeidet bred erfaring med forvaltningsrett, særlig spørsmål om innsyn, taushetsplikt og statens økonomireglement.

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2017

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012 - 2013

  Trainee, EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), Brüssel, Belgia

 • 2010 - 2012

  Advokat, Advokatfirmaet Selmer, Oslo

 • 2006 - 2009

  Trainee , Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2012

  Advokatbevilling

 • 2009

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2004

  Diplom i fransk språk og kultur, Universite Stendahl Grenoble III, Frankrike

 • 2007 - 2008

  Utvekslingsår, Universite Paul Cezanne, Aix-en-Provence, Frankrike

Utvalgte prosjekter
 • Virkemidler i distriktskommuner, Offentlig sektor

 • Gjennomgang av kulturrådets støtteordninger, Offentlig sektor

Publikasjoner
 • 2017

  Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter

 • 2016

  Research Handbook on EU Public Procurement Law", medforfatter, EE Elgar

 • 2014

  100 næringseiendomstips, medforfatter, Wikborg Rein

 • 2014

  Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk