Hopp til hovedinnholdet

Mer om Kine

Kine jobber med nær sagt alle deler av EØS-retten, og er spesialist inne statsstøtte og offentlige anskaffelser. Kine har omfattende erfaring med statsstøtteregelverket fra advokatbransjen, men også fra EFTAs Overvåkningsorgan (ESA). Hun har særlig arbeidet med statsstøtte til miljøtiltak, energi, forskning, utvikling og innovasjon og tjenester av allmenn økonomisk interesse. Kine har bistått i en lang rekke notifikasjoner, forenklede meldinger, klage- og tilsynsprosesser for ESA. Hun har vært brukt som foredragsholder på JUS' årlige statsstøttekurs, og skrevet faglitteratur om statsstøtte og offentlige anskaffelser. Kine arbeider videre med alle deler av anskaffelsesregelverket innenfor klassisk sektor, forsyningssektoren og forsvars- og sikkerhetssektoren. Hun jobber primært for oppdragsgivere. Dette omfatter rådgivning før og underveis i anskaffelsesprosesser, kontraktsoppfølgning, og i tvister for KOFA og domstolene. Kine har gjennomført hele anskaffelser på vegne av klienter og bistår tilbydere med utforming av søknader om prekvalifikasjon og tilbud. Kine bistår i tillegg jevnlig med EØS-regulatoriske spørsmål og spørsmål om de fire friheter og tjenesteloven. Hun har ellers sekundærtilknytning til firmaets fagområde for tvisteløsning og har bistått i flere større kontraktstvister, bl.a. i voldgift og mekling. Kine rådgir løpende i kontraktsrettslige spørsmål. Endelig har Kine opparbeidet bred erfaring med forvaltningsrett, særlig spørsmål om innsyn, taushetsplikt og statens økonomireglement.