Kjersti Borgen

Specialist Counsel

Om Kjersti Borgen

Kjersti Borgen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og er nestleder for firmaets team for arbeidsrett. Hun har arbeidet med arbeidsrett siden 2008, som advokat for private og offentlige arbeidsgivere, arbeidstakere, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner samt tillitsvalgte. Borgen jobber med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder oppsigelser, konflikter, omorganiseringer, virksomhetsoverdragelser, tarifftolkning mv.

Hun har bred erfaring fra forhandlinger, konfliktløsning og prosedyre samt kurs- og foredragsvirksomhet.

Borgen har også omfattende erfaring innen kollektiv arbeidsrett, som ble forsterket gjennom hennes tidligere jobb som advokat i arbeidstakerforeningen Tekna. Borgen ble i 2017 utnevnt som varadommer for Arbeidsretten, en særdomstol med øverste myndighet på sitt saksfelt. Arbeidsretten behandler rettstvister mellom arbeidslivets organisasjoner om tariffavtaler og andre kollektivarbeidsrettslige spørsmål.

Arbeidserfaring
 • 2023 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2022

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 -

  Varadommer, Arbeidsretten

 • 2017

  Advokat, Advokatfirmaet Lippestad AS

 • 2015 - 2017

  Advokat, Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening

 • 2011 - 2014

  Advokat konsernjuridisk, Gjensidige Forsikring ASA

 • 2008 - 2011

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

Utdannelse
 • 2017

  Videreutdanning styrearbeid, INSEAD Executive Board Programme

 • 2012

  Advokatbevilling

 • 2007

  Certificate in international finance law, Queen Mary, University of London

 • 2003 - 2008

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Publikasjoner
 • 2021

  Kommentarutgave Ferieloven, Karnov (LovdataPro)

 • 2017

  ANSAs medlemsblad – spesialutgave; "Et arbeidsliv i endring"

 • 2016

  "Ansattes rettigheter ved permitteringer, oppsigelser og sykdom", Praktisk Økonomi og Finans opplag 2

 • 2010

  "Omstillingslova, et overblikk og en oppfordring til lovgiver", Arbeidsrett Vol 7 nr. 3-4, Universitetsforlaget