Oslo

Knut Andresen

Driftsansvarlig

Knut Andresen jobber som driftsansvarlig i Wikborg Rein, med oppgaver som flytting, post, arrangementer, lys og varme og innkjøp.

Mobil
+47 95 41 69 11
E-post
kan@wr.no