Kristin Nordland Brattli

Senioradvokat

Om Kristin Nordland Brattli

Kristin Nordland Brattli er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for compliance og krisehåndtering, samt Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team.

Brattli bistår innenfor en rekke compliance-områder, inkludert antikorrupsjon, internasjonale sanksjoner og handelsrestriksjoner, anti-hvitvask og bærekraft/ESG. Bistanden omfatter vurdering og utforming av compliance-program, herunder risikovurderinger, risikobegrensende tiltak samt tredjepartshåndtering og bakgrunnssjekk av forretningspartnere (IDD). Brattli arbeider også med krisehåndtering og granskning knyttet til korrupsjon og andre former for misligheter, herunder tilknyttede strafferettslige forhold og sivile tvister.

Brattli har tidligere arbeidet i DNB hvor hun særlig fokuserte på anti-hvitvask og internasjonale sanksjoner. Brattli har også arbeidet med tvisteløsning og prosedyreoppdrag for norske domstoler, samt bistått i internasjonale voldgiftssaker. Tidligere har hun arbeidet i Utenriksdepartementets Rettsavdeling, og har bred erfaring fra internasjonal handelsrett. Hun har herunder deltatt i mellomstatlige forhandlinger av EFTAs frihandelsavtaler og har arbeidet med en rekke saker innenfor EU/EØS-rett. Videre har hun ført saker for EU-domstolen og EFTA-domstolen, og har i tillegg erfaring fra tvisteløsning i WTO.

Arbeidserfaring
 • 2020 - 2021

  Advokat, DNB Bank ASA

 • 2020 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2019

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 - 2016

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013 - 2015

  Rådgiver, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet

 • 2013 - 2014

  Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

 • 2011 - 2013

  Førstekonsulent, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet

 • 2010

  Trainee; Regjeringsadvokaten / Lovavdelingen, Justisdepartementet / DNB NOR Bank ASA, konsernjuridisk avd.

 • 2008 - 2009

  Trainee, diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2017

  Advokatbevilling

 • 2010 - 2011

  Master of Laws (LLM), Cambridge University

 • 2011

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2009 - 2010

  Chinese language learning course, Fudan University, Shanghai, China

 • 2005 - 2009

  Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Utmerkelse
 • 20117

  Queens' College Student Prize , Queens' College (Cambridge University)