Kristin Wiese Bromander

Senioradvokat

Om Kristin Wiese Bromander

Kristin Wiese Bromander er senioradvokat ved prosedyreteamet ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun er også tilknyttet firmaets fagområder for næringseiendom, skatterett og miljørett.

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2017

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2008 - 2016

  Skattejurist/seniorskattejurist, Sentralskattekontoret for storbedrifter

 • 2005 - 2008

  Dommerfullmektig, Oslo tingrett

 • 2004

  Advokatfullmektig, Advokatene Bromander & Tell

 • 2001 - 2004

  Dommerfullmektig, Moss tingrett

 • 2001

  Saksbehandler, Tinglysingsavdelingen, Moss byrett

 • 1990 - 2001

  Div sommer/deltidsarbeid, Bl.a. praktikantopphold ved Horten sorenskriverembete og Moss byrett

Utdannelse
 • 2003

  Advokatbevilling

 • 2001

  Cand.jur., Universitetet i Bergen