Kristine Frivold Rørholt

Senioradvokat

Om Kristine Frivold Rørholt

Kristine Frivold Rørholt er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo kontor, og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Hun jobber primært med finansregulatoriske spørsmål og bistår norske og utenlandske aktører i finansbransjen, bl.a. banker, meglerhus, forsikringsselskaper, forvaltningsselskaper, etc. Hun bistår med løpende rådgivning samt transaksjoner som involverer aktører innen fondsbransjen.

Rørholt har erfaring fra Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet hvor hun også jobbet med finansregulatoriske spørsmål. Hun var ansvarlig for blant annet den norske verdipapirfondlovgivningen og hvitvaskingsregelverket. Rørholt var en del av den norske delegasjonen til Financial Action Task Force (FATF) i flere år og hun var også sekretær for lovutvalget som forberedte implementeringen av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i Norge.

Rørholt har også erfaring som utreder i Norges Høyesterett og dommerfullmektig i Oslo tingrett.

 

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2018

  Dommerfullmektig, Oslo tingrett

 • 2013 - 2016

  Utreder, Norges Høyesterett

 • 2007 - 2013

  Seniorrådgiver, Finansdepartementet

 • 2005 - 2006

  Trainee, Div. advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2007

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2007

  LL.M. Comparative Corporate and Company Law, King's College London