Lars Erik Steinkjer

Partner

Om Lars Erik Steinkjer

Lars Erik leder firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen i 2004 og avla sin ph.d grad på samme sted i 2010. Han har omfattende erfaring med rådgiving knyttet til immaterielle rettigheter (IPR), herunder rådgivning om sikring, utnyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter. Lars Erik har blant annet vært involvert i en rekke større prosedyreoppdrag knyttet til håndhevelsen av immaterielle rettigheter og bistår både internasjonale og nasjonale aktører for norske domstoler.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2022

  Advokat, PGS

 • 2017 - 2019

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 - 2017

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2011 - 2014

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2010 - 2011

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2010

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

 • 2009

  Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • 2005 - 2009

  Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • 1998 - 1999

  Kvartermester og instruktør, Lett Missil Bateri, Trondenes Øvingsavdeling

Utdannelse
 • 2011

  Advokatbevilling

 • 2010

  Doktorgrad i rettsvitenskap (ph.d), Universitetet i Bergen

 • 2004

  Cand.jur., Universitetet i Bergen

 • 1997 - 1998

  Befalsskolen for kystartilleriet

Publikasjoner
 • 2010

  Eneretten til bioteknologiske oppfinnelser (avhandling for ph.d-graden ved Det juridiske fakultet, UiB 2010)

 • 2007

  Trekantede prioritetskonflikter, Jussens Venner, nr. 2 2007 s. 160-175