Lena Sæter

Fast advokat

Om Lena Sæter

Lena Sæter er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for compliance og krisehåndtering, samt Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team.

Sæter bistår innenfor en rekke compliance-relaterte områder, deriblant anti-korrupsjon, internasjonale sanksjoner og eksportkontroll. Sæter bistår med arbeid knyttet til compliance-programmer, og med gjennomføring av risikovurderinger, vurdering av risikobegrensende tiltak og integritetsundersøkelser av tredjeparter. Videre har Sæter jobbet med krisehåndtering knyttet til potensielle misligheter, herunder flere internasjonale undersøkelser.

Sæter har tidligere jobbet som rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementets avdeling for kriminalitetsforebygging, juridisk seksjon.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Fast advokat, Wikborg Rein

 • 2021 - 2022

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

 • 2020 - 2021

  Rådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2018 - 2020

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

 • 2017

  Trainee, Justisdepartementets Lovavdeling

 • 2016

  Trainee, Forsvarets Logistikkorganisasjon

 • 2015 - 2017

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

 • 2013 - 2014

  Sommervikar som compliancemedarbeider, Swedbank

Utdannelse
 • 2012 - 2018

  Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen, juridisk fakultet

Verv
 • 2014 - 2016

  Juridisk studentrådgiver og styremedlem, Jussgruppen WayBack