Lena Sæter

Advokatfullmektig

Om Lena Sæter

Lena Sæter er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for compliance og krisehåndtering, samt Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team.

Sæter bistår innenfor en rekke compliance-relaterte områder, deriblant anti-korrupsjon, internasjonale sanksjoner og eksportkontroll. Sæter bistår med arbeid knyttet til compliance-programmer, og med gjennomføring av risikovurderinger, vurdering av risikobegrensende tiltak og integritetsundersøkelser av tredjeparter. Videre har Sæter jobbet med krisehåndtering knyttet til potensielle misligheter, herunder flere internasjonale undersøkelser.

Sæter har tidligere jobbet som rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementets avdeling for kriminalitetsforebygging, juridisk seksjon.

Arbeidserfaring
 • 2020 - 2021

  Rådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2018 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS

 • 2017

  Trainee, Justisdepartementets Lovavdeling

 • 2016

  Trainee, Forsvarets Logistikkorganisasjon

 • 2015 - 2017

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

 • 2013 - 2014

  Sommervikar som compliancemedarbeider, Swedbank

Utdannelse
 • 2012 - 2018

  Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen, juridisk fakultet

Verv
 • 2014 - 2016

  Juridisk studentrådgiver og styremedlem, Jussgruppen WayBack