Line Coll

Partner

Om Line Coll

Line Coll er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Line Coll er ekspert innenfor personvern og digitalisering. Med mer enn 20 års erfaring som rådgiver innen personvern, bruk av ny teknologi og digitalisering, både som forretningsadvokat for et bredt spekter av offentlige og private norske og internasjonale klienter og som advokat i Equinor ASA, har hun en unik og praktisk kompetanse innen sitt fagområde. Hennes solide faglige personvernrettslige bakgrunn og interessen for IT og digitalisering, kombinert med praktisk erfaring i etterlevelse og implementering av personvernregelverket og forvaltning av digitale verdier, gir henne en svært relevant tilnærming til rådgivning for sine klienter. 

Coll bistår i praktisk og gjennomførbar implementering og etterlevelse av personvernregelverket, herunder kravene som følger av EUs personvernforordning, GDPR. Hun bistår også klienter i dialog med Datatilsynet, herunder i forbindelse med tilsyn og varsel om overtredelsesgebyr. Hun har bistått internasjonale konserner med innføring av BCR (Binding Corporate Rules). Coll bistår også med alle former for avtaler knyttet til personvern, samt IT-kontrakter og lisensavtaler.

Line Coll er ofte benyttet som ekstern foredragsholder innenfor temaer knyttet til personvern, etterlevelse og digitalisering.

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013 - 2017

  Advokat, Statoil ASA

 • 2007 - 2008

  Sekretær, Personvernkommisjonen

 • 2004 - 2009

  Forsker, Universitetet i Oslo

 • 2003 - 2012

  Advokat og fast advokat, Wiersholm, Oslo

 • 2003

  Advokat, Norges Bank Investment Management (NBIM)

 • 2002 -

  Sensor og veileder, Universitetet i Oslo, personvernrettslige fag

 • 1999 - 2003

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 1997 - 1998

  Vitenskapelig assistent, Senter for rettsinformatikk (SERI)

Utdannelse
 • 2002

  Advokatbevilling

 • 1999

  Cand. jur, Universitetet i Oslo

 • 1995

  Spesialfag, Computers and Law, Universitetet i Rotterdam, ERASMUS programmet

Verv
 • 2017

  Fast oppnevnt medlem av Personvernnemnda