Madeleine Østenstad

Advokatfullmektig

Om Madeleine Østenstad

Madeleine er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Hennes arbeid omfatter generell selskapsrettslig rådgivning av norske og internasjonale klienter, samt rådgivning i forbindelse med ulike typer transaksjoner, herunder oppkjøp, fusjoner/fisjoner, emisjoner og andre M&A-transaksjoner. Hun bistår også med finansregulatoriske problemstillinger, særlig tilknyttet bærekraftig finans.

Madeleine har en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med spesialisering innen selskapsrett. Som vitenskapelig assistent avla hun en masteravhandling om SFDRs klassifisering av bærekraftige fond. Avhandlingen ble nominert til Universitetet i Oslo sin Bærekraftspris.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

 • 2021 - 2022

  Vitenskapelig Assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo

 • 2021

  Trainee, DNB juridisk avdeling

 • 2020 - 2021

  Trainee, Div. advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2016 - 2022

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo