Madeleine Østenstad

Advokatfullmektig

Om Madeleine Østenstad

Madeleine arbeider med generell selskapsrett og ulike typer transaksjoner for norske og internasjonale klienter, herunder oppkjøp, fusjoner/fisjoner, emisjoner og andre M&A-transaksjoner, og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Hun har også en særinteresse for bærekraftig finans, og bistår jevnlig fond og andre investeringsstrukturer med problemstillinger tilknyttet bærekraft og ESG, særlig SFDR, i tillegg til generell M&A og annen corporate assistanse.

Madeleine har en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med spesialisering innen selskapsrett og bærekraftig finans. Som vitenskapelig assistent avla hun en masteravhandling om SFDRs klassifisering av bærekraftige fond. Avhandlingen ble nominert til Universitetet i Oslo sin Bærekraftspris, og er publisert i Institutt for Privatrett sin skriftserie.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

 • 2021 - 2022

  Vitenskapelig Assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo

 • 2021

  Trainee, DNB juridisk avdeling

 • 2020 - 2021

  Trainee, Div. advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2016 - 2022

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo