Oslo

Mads Ødeskaug

Senioradvokat

Mads har erfaring med rådgivning knyttet til joint venture-strukturer, bygge- og ombyggingskontrakter, salg og kjøp, befraktning, operasjon og drift av borerigger, skip og andre offshoreenheter.