Maren Folkestad

Advokatfullmektig

Om Maren Folkestad

Maren Folkestad er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for fornybar energi og infrastruktur.

Maren har særskilt erfaring innen utvikling, utbygging og transaksjoner av sol- og vind prosjekter i Latin-Amerika, Nord Afrika og Eurasia. Hun er i den forbindelse spesielt sterk innen håndtering av compliance relaterte problemstillinger. Maren har også erfaring fra utarbeidelse av ulike former for strategiske samarbeidsavtaler og etablering av joint ventures innen fornybarsektoren i Norge.

Maren har videre betydelig erfaring innenfor compliance i energisektoren, og har særlig kompetanse innen M&A aktiviteter i korrupsjonsutsatte jurisdiksjoner. Hun har lang erfaring i å gjennomføre risikovurderinger, i å utvikle og implementere anti-korrupsjonsprogrammer samt i å gi operasjonelle råd innen internasjonale og nasjonale anti-korrupsjonsregelverk.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2021

  Global Compliance Officer, Scatec ASA

 • 2018

  On secondment - Legal Counsel, Equinor ASA

 • 2016 - 2019

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer

 • 2015 - 2016

  Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

 • 2014 - 2015

  Saksbehandler, Sivilombudet

 • 2013

  Praktikant, Den norske ambassade i Praha

Utdannelse
 • 2010 - 2016

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo