Markus A. B. Laurantzon

Advokatfullmektig

Om Markus A. B. Laurantzon

Markus A. B. Laurantzon er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2020

  Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett

 • 2016 - 2018

  Juridisk konsulent, Huseiernes landsforbund

 • 2015 - 2018

  Praktikant, Praktikant i diverse advokatfirmaer, Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling og Generalkonsulatet i Shanghai

Utdannelse
 • 2018 - 2020

  (LLM) International Law, China University of Political Science and Law

 • 2013 - 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • 2020

  "Fra hav til bord – rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen", MarIus nr. 528

 • 2020

  "Kapittel 3: Rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen" (med professor Dr. juris Finn Arnesen,) i Arne Melchior & Frode Nilssen (red.), Sjømatnæringen og Europa EØS og alternativene, Universitetsforlaget, 2020, side 83-119