Oslo

Marte Sønstevold

Senioradvokat

Marte har særlig erfaring med tvisteløsning innen sjø- og transportrett, samt sjøforsikingsrett og alminnelig forsikringsrett.