Matias Alexander Baltazar Birkeland

Advokatfullmektig

Om Matias Alexander Baltazar Birkeland

Matias arbeider med tvisteløsning innenfor alle forretningsjuridiske disipliner, og er tilknyttet Wikborg Reins tviste- og prosedyreavdeling.

Han bistår med rådgivning innenfor en rekke fagområder, deriblant arbeidsrett, prosessrett, kontraktsrett, entreprise og fast eiendom. Matias bistår jevnlig bedrifter med forhandlinger i og utenfor domstolene, og ved voldtgiftsbehandling. Matias arbeider også med transaksjoner, due diligence og har erfaring med utforming og forhandlinger av kommersielle avtaler. Matias har ved flere anledninger holdt kurs og foredrag om arbeidsrettslige temaer, som varslingssaker og trakassering på arbeidsplassen.

Matias har en master i rettsvitenskap fra UiB hvor han spesialiserte seg i tvist og prosedyre, og skrev masteroppgave om foreldelse av mislighold- og erstatningskrav. Fra samme universitet mottok han "letter of recommendation" etter seier i flere prosedyre- og forhandlingskonkurranser, nasjonalt og internasjonalt. Han er også veileder i prosedyrekonkurransen ved Det juridiske fakultet i Bergen. I tillegg til norsk og engelsk, behersker Matias portugisisk.

Han har en særlig interesse for å bistå bedrifter med strategisk rådgivning i tverrsnittet mellom juss og politikk. Han har blant annet vært folkevalgt og politisk rådgiver, og har dermed inngående kunnskap om beslutningsprosesser i forvaltningen på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

 • 2022

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein

 • 2021

  Trainee, Wikborg Rein

 • 2018 - 2021

  Trainee, diverse advokatfirmaer

 • 2018 - 2019

  Studentmedarbeider, Vest politidistrikt

 • 2017 - 2018

  Politisk rådgiver, rådhuset i Bergen

Utdannelse
 • 2017 - 2022

  Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen

Verv
 • 2021

  Styremedlem og Co-Founder Salmon City

 • 2019 - 2021

  Utvalg for miljø og byutvikling

 • 2019

  Bystyremedlem, Bergen bystyre

Utmerkelse
 • 2020

  Winner EEA Moot Court, EFTA Surveillance Authority (ESA)

 • 2019

  Vinner av den nasjonale prosedyrekonkurransen, European Law Student Association

 • 2019

  Vinner av den regionale prosedyrekonkurransen, European Law Student Association

 • 2018

  Vinner av forhandlingskonkurransen UiB, European Law Student Association