Michael Lindström

Specialist Counsel

Om Michael Lindström

Michael er Specialist Counsel og arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, entrepriserett og offentlig rett. Han bistår med både rådgivning og tvisteløsning, herunder med rådgiving under kontraktsforhandlinger, løpende rådgivning i prosjekter og konfliktløsning både i og utenfor domstolene.

Michael har erfaring fra flere store utbyggingsprosjekter og har bistått med håndtering av ulike sider av disse. Han bistår jevnlig med konfliktløsning i forskjellige sakstyper, herunder ved forhandlinger, i sluttoppgjørstvister, utenrettslige meklinger og rettsmeklinger og ved sakførsel for domstolene. Prosedyreerfaringen omfatter rettssaker innen rettsområder slik som kontraktsrett, IT-rett, entrepriserett, dynamisk tingsrett, forvaltningsrett, regulatorisk rett, ekspropriasjonsrett og plan- og bygningsrett.

Michael holder jevnlig foredrag og kurs. Han har videre en bred erfaring gjennom arbeid i domstolene i mange år.

Arbeidserfaring
 • 2023 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2022

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 -

  Forfatter, Norsk Lovkommentar

 • 2014 - 2018

  Noteforfatter, Norges lover

 • 2011 - 2018

  Utreder i Høyesterett, Norges Høyesterett

 • 2009 - 2011

  Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma

Utdannelse
 • 2009

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo