Michael Lindström

Senioradvokat

Om Michael Lindström

Michael Lindström er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre samt kontraktsrett og entreprise. Han har erfaring med alle de sentrale standardkontraktene fra Standard Norge på entrepriserettens område, herunder NS 8401, 8402, 8403, 8405, 8406, 8407, 8409, 8415, 8416 og 8417. Videre har erfaring med diverse offshorekontrakter og alminnelige leveringsbetingelser, i tillegg til individuelt tilpassede kontrakter innen forskjellige bransjer. Prosedyreerfaringen knytter seg i tillegg til tvisteløsning innenfor kontraktsrett og entrepriserett til forskjellige rettsområder som IT-kontrakter, plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett, forvaltningsrett og dynamisk tingsrett.

Arbeidserfaring
 • 2019

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2018

  Noteforfatter, Norges lover

 • 2014

  Forfatter, Norsk Lovkommentar

 • 2011 - 2018

  Utreder i Høyesterett

 • 2009 - 2011

  Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma

Utdannelse
 • 2009

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo