Michael Lindström

Senioradvokat

Om Michael Lindström

Michael Lindström er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre samt kontraktsrett og entreprise. Han rådgir både i forbindelse med avtaleutforming, avtalegjennomføring og tvisteløsning knyttet til de sentrale standardkontraktene fra Standard Norge på entrepriserettens område, herunder NS 8401, 8402, 8403, 8405, 8406, 8407, 8409, 8415, 8416 og 8417. Videre har han erfaring med diverse offshorekontrakter og alminnelige leveringsbetingelser, i tillegg til individuelt tilpassede kontrakter innen forskjellige bransjer. Prosedyreerfaringen knytter seg blant annet til tvisteløsning innenfor kontraktsrett og entrepriserett, IT-kontrakter, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, forvaltningsrett og dynamisk tingsrett.

Arbeidserfaring
 • 2019 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 -

  Forfatter, Norsk Lovkommentar

 • 2014 - 2018

  Noteforfatter, Norges lover

 • 2011 - 2018

  Utreder i Høyesterett, Norges Høyesterett

 • 2009 - 2011

  Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma

Utdannelse
 • 2009

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo