Mira Bergsland

Senioradvokat

Om Mira Bergsland

Mira Levánd Bergsland er Senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for restrukturering og konkurs samt finansiering. Bergsland arbeider primært med insolvens-, konkurs- og selskapsrett, hvor hun gir råd til virksomheter som opplever økonomiske vanskeligheter. Bergsland jobber med restruktureringsprosjekter med spesielt fokus på insolvens og styrets ansvarsposisjon, og hun jobber derfor tett med de aktuelle styrene. Hun har erfaring fra komplekse og omfattende restruktureringer av norske selskaper i olje/shipping-sektoren, og fra administrering av konkursboer som Faktor Eiendom ASA, Aksjespareklubben TA-Invest, Sydvaranger Gruve AS og Veireno AS. Bergsland har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete, som behandler konkurs-/insolvenssaker, midlertidige forføyninger, arrestsaker, mv. 

Arbeidserfaring
 • 2019

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2018

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 -

  Sensor, Universitetet i Bergen

 • 2014 - 2015

  Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete

 • 2012 - 2014

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012

  Stipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2010 - 2011

  Traineeopphold ved ulike advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2015

  Advokatbevilling

 • 2012

  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2011

  Spesialemner, Faculty of Law, University of Glasgow

Publikasjoner
 • Bidragsyter til boken 100 næringsiendomstips, Wikborg Rein 2014

 • Forfatter av Lovkommentaren til Lønnsgarantiloven (lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.), Universitetsforlaget 2021