Mira Levánd Bergsland

Senioradvokat

Om Mira Levánd Bergsland

Mira Levánd Bergsland er senioradvokat ved Wikborg Rein's Oslo kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for restrukturering og konkurs, hvor hun primært arbeider med dynamisk tingsrett (insolvens-, konkurs- og panterett), pengekravsrett, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett.

Mira jobber med restruktureringsprosjekter med spesielt fokus på insolvens og rådgiving til virksomheter som opplever økonomiske vanskeligheter. Hun har bred erfaring fra komplekse og omfattende restruktureringer av norske selskaper i olje/shipping sektoren, og fra administrering av konkursboer som Faktor Eiendom ASA, Aksjespareklubben TA-Invest, Sydvaranger Gruve AS og Veireno AS. Hun er fra april 2022 oppnevnt som bostyrer i konkurssaker ved Oslo tingrett.

Mira er forfatter av lovkommentaren til Lønnsgarantiloven (lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.), utgitt av Universitetsforlaget (i bokform og på www.juridika.no). Hun er også forfatter av notene til Lønnsgarantiloven som utgis av Karnov Group Norway på www.lovdata.no.

Mira har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete, som behandler konkurs-/insolvenssaker, midlertidige forføyninger, arrestsaker, mv. Hun er også sensor og veileder for masteroppgaver for Universitetet i Bergen (siden 2015).

Mira er rangert som "up and coming" innen Restrukturering og konkursrett i Finansavisens advokatundersøkelse, samt trukket frem i Legal500 som "key lawyer".

Arbeidserfaring
 • 2019 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2018

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 -

  Sensor, Universitetet i Bergen

 • 2015

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2015

  Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete

 • 2012 - 2014

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012

  Stipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2010 - 2011

  Traineeopphold ved ulike advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2015

  Advokatbevilling

 • 2012

  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2011

  Spesialemner, Faculty of Law, University of Glasgow

Publikasjoner
 • Bidragsyter til boken 100 næringsiendomstips, Wikborg Rein 2014

 • Forfatter av Lovkommentaren til Lønnsgarantiloven (lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.), Universitetsforlaget 2021

 • Forfatter av notene til Lønnsgarantiloven (lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.) som utgis av Karnov Group Norway på www.lovdata.no