Oslo

Mira Levánd Bergsland

Senioradvokat

Mira jobber primært med dynamisk tingsrett (insolvens-, konkurs- og panterett), pengekravsrett, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett.