Miriam Landsem Ekhorn

Advokatfullmektig

Om Miriam Landsem Ekhorn

Miriam er tilknyttet Wikborg Reins fagområde for prosedyre og tvisteløsning.

Miriam jobber primært med oppdrag knyttet til prosedyre og tvisteløsning, og prosederer jevnlig saker for domstolene. Hun arbeider med et bredt spekter av saker, herunder forsikringssaker og styreansvarssaker, samt alminnelig kontraktsrett, plan- og bygningsrett og forvaltningsrett.

Miriam har i tillegg har særlig kompetanse innenfor ekspropriasjon, og har bistått i en rekke skjønnssaker knyttet til grunn- og rettighetserverv. Hun har særskilt kompetanse innenfor grunn- og rettighetserverv knyttet til energianlegg. Miriam har erfaring innen plan- og bygningsrett, og har tidligere også vært tilknyttet firmaets avdeling for fornybar energi.

I tillegg til sivile saker for domstolene, arbeider Miriam med voldgift både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2019

  Trainee, Div. advokatfirmaer

 • 2018 -

  Praktikant, Arbeidstilsynet

Utdannelse
 • 2022

  Advokatbevilling

 • 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø