Miriam Landsem Ekhorn

Advokatfullmektig

Om Miriam Landsem Ekhorn

Miriam L. Ekhorn er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre.

Miriam jobber primært med oppdrag knyttet til prosedyre og tvisteløsning. I tillegg til sivile saker for domstolene og voldgift nasjonalt og internasjonalt, bistår hun jevnlig i skjønnssaker knyttet til grunn- og rettighetserverv. Hun har særlig kompetanse innenfor grunn- og rettighetserverv knyttet til energianlegg. Miriam har i tillegg kompetanse innenfor alminnelig forvaltningsrett og plan- og bygningsrett, og har tidligere også vært tilknyttet firmaets avdeling for fornybar energi.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2019

  Trainee, Div. advokatfirmaer

 • 2018 -

  Praktikant, Arbeidstilsynet

Utdannelse
 • 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø