Nina-Karin Erskine

Driftskoordinator

Om Nina-Karin Erskine

Nina-Karin har det overordnede ansvaret for å holde orden i våre kontorlokaler. Hun er involvert i små og store prosjekter knyttet til utviklingen av lokalene, samt forhandlinger og oppfølging av vedlikehold/servicekontrakter.