Nora Bratheim

Advokatfullmektig

Om Nora Bratheim

Nora Bratheim er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for teknologi og digitalisering. Hun bistår klienter særlig innen immaterialrett (varemerkerett, patentrett, designrett, forretningshemmeligheter og opphavsrett) og markedsføringsrett.

Nora har erfaring med tvisteløsning for domstolene og for ulike offentlige myndigheter og utenomrettslige tvisteløsningsmekanismer, herunder Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) og Næringslivets konkurranseutvalg (NKU).

Nora har tidligere arbeidet i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet med blant annet immaterialrett, EØS-rett og forvaltningsrett. Før dette var hun ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo, der hun skrev masteroppgave om varemerkelisensavtaler.

I 2019 og 2020 ble Nora kåret til "IP Rising star" av Managing Intellectual Property.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Masterveileder og sensor, Universitet i Oslo

 • 2020 - 2021

  Rådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2018 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017

  Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

 • 2017

  Praktikant, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2016

  Fast praktikant , Klagenemnda for industrielle rettigheter

 • 2015 - 2016

  Trainee, DNB Juridisk og diverse advokatfirmaer

 • 2014 - 2015

  Konsulent, Drammen tingrett

Utdannelse
 • 2021

  Advokatbevilling

 • 2018

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv
 • 2019

  Styremedlem, Licensing Executives Society Scandinavia

 • 2018

  Komitémedlem, NIR Ung, Norsk Forening for industriell rettsbeskyttelse

 • 2018

  Traineekomiteen, Wikborg Rein

Publikasjoner
 • 2021

  Lovkommentar til lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven), Karnov Group Norge (2021)

 • 2020

  "Håndhevelse av mislighold av varemerkelisensavtale som varemerkeinngrep" i Vislie/Irgens-Jensen (red.), Immaterialrett, kontrakter og erstatning, Universitetsforlaget (2020)