Øystein Meland

Of Counsel

Om Øystein

Øystein Meland er Of Counsel ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore. Meland har i mer enn 20 år arbeidet med shippingrelaterte saker for norske og utenlandske klienter, og har i de siste årene i utstrakt grad vært involvert i konkurranserett relatert til maritimt transport. Han var ledende juridisk rådgiver, og behandlet overfor EU den første internasjonale kartellsak innen shipping, hvor saken ble avsluttet i 2008 uten sanksjoner mot kartellet.

Meland har møterett for Høyesterett og er medlem av Wikborg Reins faggrupper for sjørett og konkurranserett. Han er daglig leder av Bergens Rederiforening, medlem av Bimcos dokumentkomité og av Norges Rederiforbunds rettsutvalg. Meland skrev og fremforhandlet den norske standard skipsbyggingskontrakt ("Ship 2000"), og han er forfatter av en omfattende kommentarutgave om skipsbyggingskontrakter basert på den norske standard.

Meland blir mye brukt som taler/foredragsholder på nasjonale og internasjonale konferanser, og ble utnevnt som honorar spansk konsul i 1998.

Arbeidserfaring
2019- Of Counsel, Bergen_NEWLINE_1985–2018 Partner, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1981–1985 Advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1979–1980 Dommerfullmektig, Midhordland tingrett_NEWLINE_1977–1979 Advokatfullmektig, Greve, Greve, Greve & Lorentzen, Bergen
Utdanning
2006 Sertifisert internasjonal voldgiftsdommer_NEWLINE_2002 Møterett for Norges Høyesterett_NEWLINE_2001 Sertifisert rettsmekler_NEWLINE_1980 Advokatbevilling_NEWLINE_1977 Cand. jur., Universitetet i Bergen_NEWLINE_1975-1977 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Bergen
Relevant erfaring
Omfattende erfaring innen rettstvister, spesielt innenfor sjørett, både overfor vanlige rettsinstanser og voldgift og likeså forhandlinger overfor EU _NEWLINE_Rådgiver overfor rederier, assurandører, banker og skipsverft _NEWLINE_Lang internasjonal forhandlingserfaring, spesielt i forbindelse med skipsbyggings- og offshorekontrakter
Publikasjoner
"Skipsbygging – Kommentarer til Norsk Standard Skipsbyggingskontrakt" - 2006_NEWLINE_Shipbuilding Contracts - a commentary based on SHIP 2000, Universitetsforlaget 2019
Verv
Daglig leder av Bergens Rederiforening_NEWLINE_Medlem av BIMCOs dokumentkomité_NEWLINE_Medlem av rettsutvalget i Norges Rederiforbund_NEWLINE_Juridisk rådgiver i Norges Rederiforbund_NEWLINE_Honorær konsul for Spania_NEWLINE_Bergen Energi AS (styreformann)