Håvard Furu

CFO og Direktør for Finance og Corporate Services

Håvard Furu er CFO og Direktør for Finance and Corporate Services.