Ola Ø. Nisja

Partner, Head of Disputes

Om Ola Ø. Nisja

Ola er firmaets Head of Disputes. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett. Han er anbefalt og trukket frem innenfor sine fagområder i blant annet Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, International Financial Law Review (IFLR) og Finansavisen.

Arbeidserfaring
 • 2012 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012

  Foreleser/fagansvarlig i Kontraktsrett I, Høgskolen i Lillehammer

 • 2008 - 2012

  Advokat, Regjeringsadvokaten

 • 2004 -

  Universitetslektor (timebasis) innen blant annet kontraktsrett og sivilprosess, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2004 - 2007

  Advokatfullmektig/fast advokat Wikborg Rein, Oslo

 • 2003

  Vitenskapelig assistent og undervisningsassistent, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Utdannelse
 • 2011

  Møterett for Høyesterett

 • 2011

  Visiting Research Fellow, Columbia Law School

 • 2005

  Visiting Scholar/Advanced Negotiation Workshop, Harvard Law School

 • 2003

  Master of Commercial and Corporate Law (LLM), King's College London

 • 2003

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Verv
 • Styreleder, Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning (OCC)

 • Representant for Norge, ICC International Court of Arbitration

 • 2018 Styremedlem, Wikborg Rein

 • Medlem av redaksjonsrådet, Tidsskrift for forretningsjus (TFF)

 • Leder, Advokatforeningens meklingsutvalg

 • Medlem, ICCs kommisjon for voldgift og alternativ tvisteløsning (Norge)

 • Medlem, referansegruppen for Forum for tvisteløsning (UiO)

Utvalgte prosjekter
 • Prosedyre innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett, voldgift, forhandlinger, rettsmekling og andre alternative tvisteløsningsformer

 • Rådgivning i kontraktsspørsmål for private virksomheter og offentlige etater, herunder innkjøp og tilvirkningskontrakter av ulik art

Publikasjoner
 • 2019

  How can we make arbitration in Norway even better, Marius 515 (Norwegian Arbitration Day 2019)

 • 2019

  Oslo Chamber of Commerce (OCC): Institusjonell voldgift i Norge, LoR 2019 s. 38

 • 2019

  Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019

 • 2018

  Entrepriserett i et nøtteskall, Gyldendal (2018)

 • 2017

  Arbitration and Domestic Courts in Norway: Sibling Rivalry, Scandinavian Studies in Law Volume 63 s. 261 (2017)

 • 2017

  Voldgift i et nøtteskall, Gyldendal (2017)

 • 2016

  Rettskraft, JV 2016 s. 363

 • 2015

  Avtalt prosess – Voldgift i praksis (red.), Universitetsforlaget (2015)

 • 2015

  Rettslig interesse, JV 2015 s. 227

 • 2014

  Bidragsyter for Norge i Clive Freedman and James Farrell: Expert Determination (2008, 2014)

 • 2013

  Bokanmeldelse av Johan Giertsen, Avtaler (2. utg., 2012), TfR 2013 s. 386

 • 2013

  Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak: Hvor står vi nå?, LoR 2013 s. 311

 • 2013

  The Battle of Forms: Hvor ble det store slaget av?, LoR 2013 s. 602

 • 2012

  Erstatning ved selgers kontraktsbrudd, JV 2012 s. 250

 • 2009

  Bruk av separate møter i rettsmekling, LoR 2009 s. 433

 • 2009

  Domstolsprøving av forvaltningsvedtak - nye avklaringer, JV 2009 s. 254

 • 2008

  Alternativ tvisteløsning, Cappelen Akademisk forlag (2008)

 • 2008

  Confidentiality and Public Access in Arbitration - The Norwegian Approach, [2008] Int. A.L.R. s. 187 (også publisert i TfF 2009 s. 292)

 • 2005

  Voldgiftsloven og tvister i forretningsforhold, TfF 2005 s. 3

 • 2004

  Konfliktløsningsmekanismer i byggekontrakter, MarIus nr. 314 (2004)

 • 2004

  The Engineer in International Construction - Agent? Mediator? Adjudicator?, [2004] ICLR s. 230

 • 2003

  Standardvilkår - En oversikt, TfF 2003 s. 302