Ola Ø. Nisja

Partner, Head of Disputes

Om Ola Ø. Nisja

Ola Ø. Nisja er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og firmaets Head of Disputes. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett. Nisja er anbefalt og trukket frem innenfor sine fagområder i blant annet Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, International Financial Law Review (IFLR) og Finansavisen.

Arbeidserfaring
 • 2012 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012

  Foreleser/fagansvarlig i Kontraktsrett I, Høgskolen i Lillehammer

 • 2008 - 2012

  Advokat, Regjeringsadvokaten

 • 2004 -

  Universitetslektor (timebasis) innen blant annet kontraktsrett og sivilprosess, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2004 - 2007

  Advokatfullmektig/fast advokat Wikborg Rein, Oslo

 • 2003

  Vitenskapelig assistent og undervisningsassistent, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Utdannelse
 • 2011

  Møterett for Høyesterett

 • 2011

  Visiting Research Fellow, Columbia Law School

 • 2005

  Visiting Scholar/Advanced Negotiation Workshop, Harvard Law School

 • 2003

  Master of Commercial and Corporate Law (LLM), King's College London

 • 2003

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Verv
 • Styreleder, Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning (OCC)

 • Representant for Norge, ICC International Court of Arbitration

 • 2018 Styremedlem, Wikborg Rein

 • Medlem av redaksjonsrådet, Tidsskrift for forretningsjus (TFF)

 • Leder, Advokatforeningens meklingsutvalg

 • Medlem, ICCs kommisjon for voldgift og alternativ tvisteløsning (Norge)

 • Medlem, referansegruppen for Forum for tvisteløsning (UiO)

Utvalgte prosjekter
 • Prosedyre innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett, voldgift, forhandlinger, rettsmekling og andre alternative tvisteløsningsformer

 • Rådgivning i kontraktsspørsmål for private virksomheter og offentlige etater, herunder innkjøp og tilvirkningskontrakter av ulik art

Publikasjoner
 • 2019

  How can we make arbitration in Norway even better, Marius 515 (Norwegian Arbitration Day 2019)

 • 2019

  Oslo Chamber of Commerce (OCC): Institusjonell voldgift i Norge, LoR 2019 s. 38

 • 2019

  Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019

 • 2018

  Entrepriserett i et nøtteskall, Gyldendal (2018)

 • 2017

  Arbitration and Domestic Courts in Norway: Sibling Rivalry, Scandinavian Studies in Law Volume 63 s. 261 (2017)

 • 2017

  Voldgift i et nøtteskall, Gyldendal (2017)

 • 2016

  Rettskraft, JV 2016 s. 363

 • 2015

  Avtalt prosess – Voldgift i praksis (red.), Universitetsforlaget (2015)

 • 2015

  Rettslig interesse, JV 2015 s. 227

 • 2014

  Bidragsyter for Norge i Clive Freedman and James Farrell: Expert Determination (2008, 2014)

 • 2013

  Bokanmeldelse av Johan Giertsen, Avtaler (2. utg., 2012), TfR 2013 s. 386

 • 2013

  Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak: Hvor står vi nå?, LoR 2013 s. 311

 • 2013

  The Battle of Forms: Hvor ble det store slaget av?, LoR 2013 s. 602

 • 2012

  Erstatning ved selgers kontraktsbrudd, JV 2012 s. 250

 • 2009

  Bruk av separate møter i rettsmekling, LoR 2009 s. 433

 • 2009

  Domstolsprøving av forvaltningsvedtak - nye avklaringer, JV 2009 s. 254

 • 2008

  Alternativ tvisteløsning, Cappelen Akademisk forlag (2008)

 • 2008

  Confidentiality and Public Access in Arbitration - The Norwegian Approach, [2008] Int. A.L.R. s. 187 (også publisert i TfF 2009 s. 292)

 • 2005

  Voldgiftsloven og tvister i forretningsforhold, TfF 2005 s. 3

 • 2004

  Konfliktløsningsmekanismer i byggekontrakter, MarIus nr. 314 (2004)

 • 2004

  The Engineer in International Construction - Agent? Mediator? Adjudicator?, [2004] ICLR s. 230

 • 2003

  Standardvilkår - En oversikt, TfF 2003 s. 302