Ole Andenæs

Partner

Om Ole Andenæs

Ole leder firmaets fagområde for finansregulatorisk. Han har tidligere arbeidet som juridisk direktør i investeringsbanken Carnegie AS, og har inngående og praktisk kjennskap til regelverk knyttet til verdipapirforetak, forvaltere, investoradferd og tilgrensende regelverk. Før dette var Ola senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen, der han hovedsakelig arbeidet med finansregulatorisk rådgivning til et bredt spekter av regulerte foretak, selskapsrett og tvister innenfor disse områdene.

Arbeidserfaring
 • 2019 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2019

  Juridisk direktør, Carnegie AS

 • 2008 - 2016

  Senioradvokat/Advokat/Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen AS

Utdannelse
 • 2010

  Advokatbevilling

 • 2008

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • "Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper", 3. utgave med Margrethe B. Christoffersen og Stig Berge

 • "Rådighet over selskapsmassen ved fusjon", Institutt for privatrett skriftserie 183

 • "Tvisteloven – ti på topp og ti på bunn", med A. Nordby og Borgar Berg, Lov og Rett nr 1