Ole Martin Drevvatne

Fast advokat

Om Ole Martin Drevvatne

Ole Martin Drevvatne er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder.

Ole Martin arbeider hovedsaklig med kapitalmarkedstransaksjoner og verdipapirrett. Dette inkluderer bistand til norske og internasjonale aktører ved børsnoteringer, oppkjøp og emisjoner. Ole Martin bistår også ved private M&A-transaksjoner og har videre erfaring med å bistå fondsforvaltere og verdipapirforetak i ulike typer finansregulatoriske spørsmål knyttet til regulert virksomhet.

Før Wikborg Rein jobbet Ole Martin som Fast advokat i CMS Kluge og som advokatfullmektig i Advokatfirmaet BAHR. Ole Martin har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2020

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BAHR AS

 • 2020 - 2021

  Advokatfullmektig, CMS Kluge Advokatfirma AS

 • 2021 - 2022

  Fast advokat, CMS Kluge Advokatfirma AS

Utdannelse
 • 2012 - 2017

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2021

  Advokatbevilling