Oslo

Oskar Otterstrøm

Advokatfullmektig

Oskar bistår innen tvisteløsning og rådgivning på flere sjørettslige områder, blant annet problemstillinger knyttet til sjøforsikring, certepartier, begrensningsfond, samt alminnelige kontraktsrettslige spørsmål.