Oskar Otterstrøm

Advokatfullmektig

Om Oskar Otterstrøm

Oskar arbeider med tvisteløsning innen shipping og er del av vårt Shipping Offshore team.

Han bistår innen tvisteløsning og rådgivning på flere sjørettslige områder, og arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til sjøforsikring, certepartier, begrensningsfond, samt alminnelige kontraktsrettslige spørsmål.

Oskar har bistått i flere større rettsaker både for tingretten, lagmannsretten og i voldgift, samt i kommersiell rettsmekling.

Han har særlig kompetanse innen tilbakesøkning og har publisert flere artikler om temaet. Han har også særlig kompetanse innen felleshavari og er medforfatter til Karnovs kommentarutgave til kapittelet om felleshavari i sjøloven.

Oskar har internasjonal arbeidserfaring fra EFTA-sekretariatet i Brussel og har en mastergrad (LL.M.) fra Universitetet i Cambridge.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020 - 2022

  Maritime trainee, Norges Rederiforbunds traineeprogram

 • 2018 - 2019

  Juridisk praktikant, Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), Brussel

 • 2017 - 2018

  Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo

 • 2015 - 2017

  Trainee i diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2019 - 2020

  LL.M., Universitetet i Cambridge

 • 2012 - 2018

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv
 • 2022

  Styremedlem Shippingforum

Publikasjoner
 • 2022

  Condictio indebiti – en gammel kjenning i nye klær? Lov og Rett, 05/2022

 • 2020

  Tilbakesøkning ved feilbetaling. Lov og Rett, 07/2020

 • Karnov Lovkommentar til sjøloven kapittel 17