Oskar Otterstrøm

Advokatfullmektig

Om Oskar Otterstrøm

Oskar Otterstrøm er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore. Han har særlig kompetanse innen obligasjonsrettslige spørsmål og hans artikkel om tilbakesøkning av feilbetalinger er pensum i obligasjonsrett på juridisk fakultet ved UiO.

Oskar bistår også i EU/EØS-rettslige spørsmål. Han har erfaring som praktikant fra EFTA-sekretariatet i Brussel og har studert konkurranserett ved Universitetet i Cambridge og EU Substantive Law ved UiO.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020 - 2022

  Maritime trainee, Norges Rederiforbunds traineeprogram

 • 2018 - 2019

  Juridisk praktikant, Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), Brussel

 • 2017 - 2018

  Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo

 • 2015 - 2017

  Trainee i diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2019 - 2020

  LL.M., Universitetet i Cambridge

 • 2012 - 2018

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv
 • 2022

  Styremedlem Shippingforum

Publikasjoner
 • 2022

  Condictio indebiti – en gammel kjenning i nye klær? Lov og Rett, 05/2022

 • 2020

  Tilbakesøkning ved feilbetaling. Lov og Rett, 07/2020

 • Karnov Lovkommentar til sjøloven kapittel 17