Aadne M. Haga

Partner

Om Aadne

Aadne M. Haga er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder for firmaets fagområde for Petroleum/energi. Haga fokuserer på bistand til gasskjøpere, og har gitt råd til eller representert flere gasskjøpere med gode resultater i internasjonale forhandlinger og internasjonal voldgift. Haga gir også regelmessig råd om rettslige rammevilkår for fysisk og finansiell energihandel, inkludert kvotehandel, i Norge, og norsk rett angående energiinfrastruktur. Han behersker russisk og håndterer også russlandsrelaterte saker. Han har studert russisk og bosnisk-kroatisk-serbisk. Haga har tidligere arbeidet for det norske Utenriksdepartementet i Russland og for det norske forsvaret på Balkan og i Ukraina.

Arbeidserfaring
2013- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2012 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009 Fast advokat, Wikborg Rein_NEWLINE_2004-2008 Advokatfullmektig Wikborg Rein_NEWLINE_2004 Trainee Wikborg Rein_NEWLINE_2003 Praktikant, Rana tingrett_NEWLINE_1999 Fredsbevarende tjeneste på Balkan_NEWLINE_1996-1997 Saksbehandler, Kongelig Norsk Generalkonsulat, Murmansk
Utdanning
2009 Advokatbevilling_NEWLINE_2004 Cand.jur., Universitetet i Bergen_NEWLINE_1998 Semesteremne i Bosnisk-kroatisk-serbisk, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1996 Russisk mellomfagstillegg og forberedende prøver, Universitetet i Bergen_NEWLINE_1995 Forsvarets russiskkurs (grunnfagsekvivalent)
Relevant erfaring
Omfattende erfaring med tvister om prisrevisjon, også med konkurranserettslige sider, under langvarige gassalgsavtaler, herunder voldgift etter reglene til Det Internasjonale Handelskammers (ICC) Internasjonale Voldgiftsdomstol og reglene til Stockholm Handelskammers Voldgiftsinstitutt_NEWLINE_Rådgivning til gasskjøpere ved forhandlinger av nye gassalgsavtaler og angående blant annet volum- og operasjonelle spørsmål under eksisterende avtaler_NEWLINE_Rådgivning om det rettslige rammeverket for fysisk og finansiell energihandel, inkludert kvotehandel, i Norge_NEWLINE_Rådgivning om det rettslige rammeverket for energiinfrastruktur i Norge, herunder tredjepartsadgang og grensekryssende infrastruktur_NEWLINE_Deltakelse i flere oppkjøp av petroleumsprodusenter på norsk sokkel
Publikasjoner
"Voldgiftsloven § 13 annet ledd. Gjentatte oppnevnelser og voldgiftsdommeres habilitet i internasjonale forhold" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015_NEWLINE_"Recent developments in hydropower and gas", The 2009 guide to Energy and project finance, a supplement to International Financial Law Review_NEWLINE_Juridisk konsulent, Norsk-russisk juridisk ordbok, Aud Anna Senje, Unipub 2010