Aadne M. Haga

Aadne M. Haga

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 75 07
MOB
+47 916 28 820
E-POST
AHA@WR.NO

Praksisområder   Petroleumsrett og energi, Prosedyre

Aadne M. Haga er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder for firmaets fagområde for Petroleum/energi. Haga fokuserer på bistand til gasskjøpere, og har gitt råd til eller representert flere gasskjøpere med gode resultater i internasjonale forhandlinger og internasjonal voldgift. Haga gir også regelmessig råd om rettslige rammevilkår for fysisk og finansiell energihandel, inkludert kvotehandel, i Norge, og norsk rett angående energiinfrastruktur. Han behersker russisk og håndterer også russlandsrelaterte saker. Han har studert russisk og bosnisk-kroatisk-serbisk. Haga har tidligere arbeidet for det norske Utenriksdepartementet i Russland og for det norske forsvaret på Balkan og i Ukraina.

Relevant erfaring:

 • Omfattende erfaring med tvister om prisrevisjon, også med konkurranserettslige sider, under langvarige gassalgsavtaler, herunder voldgift etter reglene til Det Internasjonale Handelskammers (ICC) Internasjonale Voldgiftsdomstol og reglene til Stockholm Handelskammers Voldgiftsinstitutt
 • Rådgivning til gasskjøpere ved forhandlinger av nye gassalgsavtaler og angående blant annet volum- og operasjonelle spørsmål under eksisterende avtaler
 • Rådgivning om det rettslige rammeverket for fysisk og finansiell energihandel, inkludert kvotehandel, i Norge
 • Rådgivning om det rettslige rammeverket for energiinfrastruktur i Norge, herunder tredjepartsadgang og grensekryssende infrastruktur
 • Deltakelse i flere oppkjøp av petroleumsprodusenter på norsk sokkel

Arbeidserfaring:

 • 2013- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 2011-2012 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2009 Fast advokat, Wikborg Rein
 • 2004-2008 Advokatfullmektig Wikborg Rein
 • 2004 Trainee Wikborg Rein
 • 2003 Praktikant, Rana tingrett
 • 1999 Fredsbevarende tjeneste på Balkan
 • 1996-1997 Saksbehandler, Kongelig Norsk Generalkonsulat, Murmansk

Utgivelser:

 • "Voldgiftsloven § 13 annet ledd. Gjentatte oppnevnelser og voldgiftsdommeres habilitet i internasjonale forhold" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015
 • "Recent developments in hydropower and gas", The 2009 guide to Energy and project finance, a supplement to International Financial Law Review
 • Juridisk konsulent, Norsk-russisk juridisk ordbok, Aud Anna Senje, Unipub 2010

Utdanning:

 • 2009 Advokatbevilling
 • 2004 Cand.jur., Universitetet i Bergen
 • 1998 Semesteremne i Bosnisk-kroatisk-serbisk, Universitetet i Oslo
 • 1996 Russisk mellomfagstillegg og forberedende prøver, Universitetet i Bergen
 • 1995 Forsvarets russiskkurs (grunnfagsekvivalent)