Aadne M. Haga

Partner

Om Aadne

Aadne M. Haga er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder firmaets fagområde for gasstvister. Hagas hovedfagområde er bistand til gasskjøpere, og han har gitt råd til og/eller representert flere gasskjøpere med gode resultater i internasjonale forhandlinger og i internasjonal voldgift. Spesielt kan nevnes ukrainske Naftogaz i selskapets multimilliardtvister med Gazprom. Haga gir også regelmessig råd om rettslige rammevilkår for fysisk og finansiell energihandel i Norge, og norsk rett angående energiinfrastruktur. Haga håndterer også saker fra den tidligere Sovjetunionen og har studert russisk og bosnisk-kroatisk-serbisk. Haga har tidligere arbeidet for det norske Utenriksdepartementet i Russland og for det norske forsvaret på Balkan og i Ukraina.

Arbeidserfaring
2013- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2012 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009-2010 Fast advokat, Wikborg Rein_NEWLINE_2004-2008 Advokatfullmektig Wikborg Rein_NEWLINE_2004 Trainee, Wikborg Rein_NEWLINE_2003 Praktikant, Rana tingrett_NEWLINE_1999 Fredsbevarende tjeneste på Balkan_NEWLINE_1996-1997 Saksbehandler, Kongelig Norsk Generalkonsulat, Murmansk
Utdanning
2009 Advokatbevilling_NEWLINE_2004 Cand.jur., Universitetet i Bergen_NEWLINE_1998 Semesteremne i Bosnisk-kroatisk-serbisk, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1996 Russisk mellomfagstillegg og forberedende prøver, Universitetet i Bergen_NEWLINE_1995 Forsvarets russiskkurs (grunnfagsekvivalent)
Relevant erfaring
Omfattende erfaring med gasstvister, også med konkurranserettslige sider, spesielt prisrevisjoner under langvarige gassalgsavtaler, men også vedrørende gasstransporttjenester og joint ventures for leting og utvinning._NEWLINE_Omfattende erfaring med internasjonal voldgift, blant annet etter reglene til Det Internasjonale Handelskammers (ICC) Internasjonale Voldgiftsdomstol og reglene til Stockholm Handelskammers Voldgiftsinstitutt_NEWLINE_Rådgivning til gasskjøpere ved forhandlinger av nye gassalgsavtaler og angående blant annet volum- og operasjonelle spørsmål under eksisterende avtaler_NEWLINE_Rådgivning om det rettslige rammeverket for fysisk og finansiell energihandel i Norge_NEWLINE_Rådgivning om det rettslige rammeverket for energiinfrastruktur i Norge, herunder tredjepartsadgang og grensekryssende infrastruktur_NEWLINE_Rådgivning og støtte i forhandlinger om og av langsiktige innkjøpsavtaler for råvarer til gjødsel- og petrokjemisk industri.
Publikasjoner
"Norway", kapittel om land i "The European Arbitration Review 2020" (med Ola Nisja, Gaute Gjelsten og Kaare Andreas Shetelig)_NEWLINE_Voldgiftsloven § 13 annet ledd. Gjentatte oppnevnelser og voldgiftsdommeres habilitet i internasjonale forhold" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015_NEWLINE_"Recent developments in hydropower and gas", The 2009 guide to Energy and project finance, a supplement to International Financial Law Review_NEWLINE_Juridisk konsulent, Norsk-russisk juridisk ordbok, Aud Anna Senje, Unipub 2010_NEWLINE_