Alexander W. Owesen

Partner

Om Alexander

Alexander W. Owesen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for Finansiering.

Han bistår norske og utenlandske investeringsbanker, meglerhus og tilretteleggere, banker og finansinstitusjoner, private equity fond, listede og ulistede selskaper samt andre klienter med ulike former for finansieringstransaksjoner, slik som oppkjøpsfinansiering, finansiering av ulike eiendeler, prosjektfinansiering og alminnelig driftsfinansiering, samt restrukturering.         

Owesen bistår jevnlig slike klienter med ulike typer transaksjons- og gjeldsstrukturer, herunder bankfinansiering, mezzanine-finansiering, direct lending og utstedelse av obligasjoner (herunder super senior-strukturer).

Han har spesialkompetanse innen bla. kontraktsrett og selskapsrett i tillegg til finansieringsrett, panterett, dekningsrett og tvangsfullbyrdelsesrett.

Arbeidserfaring
2009- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2006-2008 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2001-2005 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2000 Praktikant, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1997-2000 Praktikant, ulike forretningsadvokatfirmaer
Utdanning
2003 Advokatbevilling_NEWLINE_2001 Cand. jur., Universitetet i Oslo