Anders Myklebust

Partner

Om Anders

Anders Myklebust er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde skatterett.

Myklebust arbeider hovedsakelig med spørsmål knyttet til skatterett og selskapsrett. Han har tidligere arbeidet ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, og har utgitt bok og artikler knyttet til skatterett. Arbeidet med skatterett knytter seg til alle områder innen skatte- og avgiftsrett, men primært rettet mot selskapsbeskatning. Dette omfatter rådgivning knyttet til skattemessige spørsmål i forbindelse med transaksjoner, strukturering av transaksjoner, internprising mv. samt løpende bistand til bedrifter i skattespørsmål. Arbeidet omfatter også bistand til bedrifter i kontakt med skatteetaten, klagesaker samt rettssaker. I tillegg til selskapsbeskatning har Myklebust også utstrakt erfaring fra særbeskatnings-regimet for rederier samt erfaring knyttet til regimene for vannkraft- og petroleumsvirksomhet. Han arbeider også med vanlig personbeskatning, inkludert beskatning av earn out i forbindelse med arbeidende aksjonærers salg av bedrifter.

Innenfor avgiftsretten har Myklebust arbeidet med både merverdiavgift, arveavgift og særavgifter. Myklebust har også erfaring med prosessoppdrag knyttet til dette.

I tillegg til skatte- og avgiftsspørsmål har Myklebust erfaring med vanlig corporate-arbeid, dvs. å bistå parter i prosesser vedrørende kjøp og salg av virksomheter. Dette omfatter alt fra forhandling av aksjekjøpsavtaler og aksjonæravtaler, gjennomføring av due diligence prosesser og gjennomføring av selve transaksjonen. Han har i denne forbindelse også utstrakt erfaring med kjøp og salg av eiendomsselskaper. Dette arbeidet har ofte en nær relasjon til arbeidet med skatte- og avgiftsmessige spørsmål knyttet til transaksjoner.

Myklebust er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Tax.

Arbeidserfaring
2008- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2005-2007 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2002-2005 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1998-2001 Rådgiver, Sentralskattekontoret for storbedrifter, Moss
Utdanning
2004 Advokatbevilling_NEWLINE_1998 Cand. jur., Universitetet i Oslo
Publikasjoner
Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014_NEWLINE_"Bedriftsbeskatning i praksis 2000" (red.), Den norske Revisorforening, Oslo, 2000_NEWLINE_"Overligningsnemndas klagebehandling for inntektsåret 1998", Skatterett 1, 2 og 4/2001_NEWLINE_Diverse øvrige faglige artikler_NEWLINE_Obstacles to Nordic Venture Capital Funds / Nordic Innovation Centre. – 3rd ed., norsk del skrevet av Sigurd Opedal og Anders Myklebust