Anders W. Færden

Partner

Om Anders

Anders W. Færden er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han er global leder av firmaets kompetansegruppe for forsikringsrett og leder også tvisteløsningsteamet for shipping offshore ved Oslo-kontoret.
Han har spisskompetanse og betydelig erfaring innen alminnelig forsikringsrett, sjøforsikringsrett, erstatningsrett, sjørett og tvisteløsning.

Han arbeider mest med spørsmål om forsikringsdekning og med regresskrav. 

Innen alminnelig forsikring bistår han blant annet i saker om tingsskade (fast eiendom, maskiner, varer etc.), driftstap, ansvar (styre- og profesjonsansvar, transportansvar mv.), personforsikring, yrkesskade og kredittforsikring.
Færdens sjøforsikringspraksis omfatter kasko, tidstap, P&I, krigsforsikring og mer spesialiserte produkter.
Han er løpende involvert i ulike dekningstvister, og har omfattende erfaring med behandling av slike forsikringstvister ved de alminnelige domstoler og i voldgift. Arbeidet med forsikringsspørsmålene medfører at han også har omfattende erfaring med de mange ulike spørsmål om erstatningsansvar i og utenfor kontrakt, som ofte gjør seg gjeldende i regressomgangen.

Færden har møterett for Høyesterett. Han har også erfaring som voldgiftsdommer, og han underviser i forsikringsrett ved Universitetet i Oslo og Cefor Academy. Færden er rangert av Legal 500 som "leading individual" i forsikringsrett, og av Chambers & Partners og Finansavisen innenfor forsikringsrett og sjørett.

Arbeidserfaring
2005- Partner, Wikborg Rein_NEWLINE_2000-2005 Partner, Vogt & Wiig_NEWLINE_1993-2000 Partner, Evensen & Co_NEWLINE_1991 Associate, Walker & Corsa, New York_NEWLINE_1991-1993 Advokatfullmektig, Evensen & Co._NEWLINE_1989-1990 Dommerfullmektig, Gjøvik tingrett_NEWLINE_1988-1991 Advokatfullmektig, Thommessen Krefting Greve, Oslo og London
Utdanning
2000 Møterett for Høyesterett_NEWLINE_1992 Advokatbevilling_NEWLINE_1987 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_1987 Eksamen i tysk og kontraktsrett, Universitetet i Kiel