Arne Didrik Kjørnæs

Arne Didrik Kjørnæs

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 09
MOB
+47 913 23 066
E-POST
ADK@WR.NO

Praksisområder   Selskapsrett, M&A

Arne Didrik Kjørnæs er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde selskapsrett.

Kjørnæs har i en årrekke bistått blant annet norske og utenlandske finansselskaper, verdipapirhandelforetak, banker og andre selskaper med børsintroduksjoner, emisjoner, fusjoner, oppkjøp og salg både i Norge og i utlandet. Han har ledet arbeidet med strukturendringer i norsk finansnæring, deriblant fusjonsforslagene med forsikringsselskap og banker, og har vært prosjektleder for store oppkjøp, fusjoner og restruktureringer av norske og internasjonale virksomheter. Han har vært medlem i en rekke utvalg for selskaps-, regnskaps-, børs- og verdipapirrett og har vært engasjert bl.a. av Justisdepartementet vedr. forarbeider til nye aksjelover og av Finansdepartementet vedrørende endring av innsideregler.

Kjørnæs har møterett for Høyesterett. og han er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategoriene Capital Markets / Corporate M&A.

Relevant erfaring:

 • Oppkjøp og fusjoner
 • Restrukturering og refinansering
 • Børsintroduksjoner
 • Aksjonæravtaler/eiertvister
 • Finansiering
 • Prosedyre for tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og voldgiftsdomstoler
 • Strategisk rådgiver for styrer og eiere
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Voldgiftsdommer

Arbeidserfaring:

 • 1988- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 1984-1987 Leder, Wikborg Reins kontor i Kobe, Japan
 • 1982-1984 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
 • 1981-1982 Dommerfullmektig, Ringerike Sorenskriverembete
 • 1980-1981 Universitetslektor, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo
 • 1978-1979 Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo

Utgivelser:

 • "Corporate Governance and Directors’ Duties 2005" (for Norge), artikkel (med Tore Lerheim), Global Counsel Handbooks, 2005
 • "Aksjonærrettigheter ved overdragelse" i "Ånd og rett", festskrift til Birger Stuevold Larsens (med Lars Olav Askheim), Universitetsforlaget 1997

Verv:

 • Avis Scandinavia, styreleder i Norge, Sverige og Danmark for Avis og Budget 
 • Styreformann/-medlem i diverse selskaper i Norge og utlandet.

Utdanning:

 • 1980 Cand. jur., Universitetet i Oslo