Arne Didrik Kjørnæs

Partner

Arne Didrik Kjørnæs er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde selskapsrett.

Kjørnæs har i en årrekke bistått blant annet norske og utenlandske finansselskaper, verdipapirhandelforetak, banker og andre selskaper med børsintroduksjoner, emisjoner, fusjoner, oppkjøp og salg både i Norge og i utlandet. Han har ledet arbeidet med strukturendringer i norsk finansnæring, deriblant fusjonsforslagene med forsikringsselskap og banker, og har vært prosjektleder for store oppkjøp, fusjoner og restruktureringer av norske og internasjonale virksomheter. Han har vært medlem i en rekke utvalg for selskaps-, regnskaps-, børs- og verdipapirrett og har vært engasjert bl.a. av Justisdepartementet vedr. forarbeider til nye aksjelover og av Finansdepartementet vedrørende endring av innsideregler.

Kjørnæs har møterett for Høyesterett. og han er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategoriene Capital Markets / Corporate M&A.

1988- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1984-1987 Leder, Wikborg Reins kontor i Kobe, Japan_NEWLINE_1982-1984 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1981-1982 Dommerfullmektig, Ringerike Sorenskriverembete_NEWLINE_1980-1981 Universitetslektor, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1978-1979 Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo
Oppkjøp og fusjoner_NEWLINE_Restrukturering og refinansering_NEWLINE_Børsintroduksjoner_NEWLINE_Aksjonæravtaler/eiertvister_NEWLINE_Finansiering_NEWLINE_Prosedyre for tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og voldgiftsdomstoler_NEWLINE_Strategisk rådgiver for styrer og eiere_NEWLINE_Eierstyring og selskapsledelse_NEWLINE_Voldgiftsdommer
"Corporate Governance and Directors’ Duties 2005" (for Norge), artikkel (med Tore Lerheim), Global Counsel Handbooks, 2005_NEWLINE_"Aksjonærrettigheter ved overdragelse" i "Ånd og rett", festskrift til Birger Stuevold Larsens (med Lars Olav Askheim), Universitetsforlaget 1997
Avis Scandinavia, styreleder i Norge, Sverige og Danmark for Avis og Budget _NEWLINE_Styreformann/-medlem i diverse selskaper i Norge og utlandet.
1980 Cand. jur., Universitetet i Oslo