Bernhard Haukali

Bernhard Haukali

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 16
MOB
+47 480 34 625
E-POST
BHA@WR.NO

Praksisområder   Finansering, Shipping Offshore

Bernhard Haukali er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde Bank og Finans. Praksisen hans har alltid vært internasjonalt transaksjonsrelatert innen virksomhetsområdene bank/finans, shipping/offshore/transport og naturressurser. Hans spesialfelt et kontraktsutarbeidelse og bistand til kontraktsforhandlinger innen disse felt, herunder bistand til utarbeidelse og forhandling av låne- og sikkerhetsdokumenter, certepartier og offshorekontrakter. Haukali er nestleder i Wikborg Reins bank/finans-gruppe, og har tidligere arbeidet to år på firmaets kontor i Bergen, og fire år på London-kontoret.

Relevant erfaring:

  • Bistand til norske og utenlandske banker for utarbeidelse av dokumentasjon og forhandling av bilaterale og syndikerte lån
  • Bistand til rederier og serviceleverandører innen olje- og gassindustrien for utarbeidelse av dokumentasjon og forhandling av kjøps- og salgskontrakter, certepartier, pool-avtaler og leveransekontrakter
  • Bistand til utarbeidelse av dokumentasjon og forhandling av ulike infrastruktur-prosjekter

Arbeidserfaring:

  • 1992- Partner, Wikborg Rein, Oslo
  • 1989-1993 Leder, Wikborg Rein, London
  • 1986-1991 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen og Oslo
  • 1984-1985 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Bergen

Utdanning:

  • 1986 Cand. jur., Universitetet i Bergen
  • 1981 Grunnfag, sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen