Dag Erik Rasmussen

Dag Erik Rasmussen

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 75 05
MOB
+47 913 14 228
E-POST
DER@WR.NO

Praksisområder   M&A, Kapitalmarkeder

Dag Erik Rasmussen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder av firmaets fagområde kapitalmarked.

Rasmussen arbeider i hovedsak med transaksjoner og løpende rådgivning knyttet til børsnoterte selskaper for selskapene, tilretteleggerne og investorer. Han foreleser også innen selskapsrett samt børs- og verdipapirrett. Rasmussen har styreerfaring fra børsnoterte selskap og fra investeringsselskap. Han er styremedlem i Oslo Børs ASA og representerer Norske Finansanalytikeres Forening i Norsk utvalg for eierskap og selskapsledelse (utgiver av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse).

Arbeidserfaring:

 • 2012- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 2000-2012 Partner, Advokatfirmaet Selmer DA
 • 1998-2000 Leder av juridisk avdeling, Oslo Børs
 • 1995-1998 Advokat, Oslo Børs
 • 1993-1994 Advokat, Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité
 • 1993-1994 Advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma AS
 • 1992-1993 Advokatfullmektig, Hauge, Stang & Lund
 • 1990-1993 Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett
 • 1989-1990 Politiadjutant, Larvik Politikammer

Verv:

 • 2013- Leder av Wikborg Reins fagområde kapitalmarked

Utdanning:

 • 1989 Cand. jur., Universitetet i Oslo
 • 1981 Statsvitenskap/offentlig administrasjon, Høgskolen i Molde