Dag Erik Rasmussen

Partner

Om Dag Erik

Dag Erik Rasmussen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder av firmaets fagområde for kapitalmarkeder.

Rasmussen arbeider i hovedsak med transaksjoner og løpende rådgivning knyttet til børsnoterte selskaper for selskapene, tilretteleggerne og investorer. Han foreleser også innen selskapsrett samt børs- og verdipapirrett. Rasmussen har styreerfaring fra børsnoterte selskap og fra investeringsselskap. Han er styremedlem i Oslo Børs ASA og representerer Norske Finansanalytikeres Forening i Norsk utvalg for eierskap og selskapsledelse (utgiver av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse).

Arbeidserfaring
2012- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2000-2012 Partner, Advokatfirmaet Selmer DA_NEWLINE_1998-2000 Leder av juridisk avdeling, Oslo Børs_NEWLINE_1995-1998 Advokat, Oslo Børs_NEWLINE_1993-1994 Advokat, Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité_NEWLINE_1993-1994 Advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma AS_NEWLINE_1992-1993 Advokatfullmektig, Hauge, Stang & Lund_NEWLINE_1990-1993 Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett_NEWLINE_1989-1990 Politiadjutant, Larvik Politikammer
Utdanning
1989 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_1981 Statsvitenskap/offentlig administrasjon, Høgskolen i Molde
Verv
2013- Leder av Wikborg Reins fagområde kapitalmarked