Dag Mjaaland

Partner

Dag Mjaaland er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for petroleum og energi.

Mjaaland er leder av firmaets Russlandsteam og har Cand. mag (russisk mellomfag) fra Universitetet i Oslo. Han har omfattende praksis fra utenrikstjenesten, sist som avdelingsdirektør og nestleder for Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet. I Wikborg Rein har han bygget videre på sin internasjonale erfaring, og i flere år bistått norske og internasjonale bedrifter innenfor kraft- og petroleumssektoren, samt innen fiskerivirksomhet. Han har også drevet omfattende rådgivning om EU/EØS-rettslige spørsmål, samt folkerettslige spørsmål. De senere år har Mjaaland hovedsakelig arbeidet med spørsmål i tilknytning til naturgass, og har i denne forbindelse representert en rekke kjøpere av gass i internasjonale forhandlinger og internasjonal voldgift med gode resultater.

1999 Partner i Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1997-1999 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1983-1997 Utenriksdepartementet, sist som avdelingsdirektør i Rettsavdelingen_NEWLINE_1980-1982 Vitenskapelig assistent, Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo
Omfattende erfaring med tvister vedrørende konkurranserettslige forhold og prisrevisjon under langvarige gassalgsavtaler, herunder forhandlinger og voldgift etter reglene til Det Internasjonale Handelskammers (ICC) Internasjonale voldgiftsdomstol og reglene til Stockholm Handelskammers Voldgiftsinstitutt_NEWLINE_Rådgivning til gasskjøpere ved forhandlinger av nye gassalgsavtaler og angående blant annet volum- og operasjonelle spørsmål under eksisterende avtaler_NEWLINE_Omfattende erfaring med store energiprosjekter, herunder strømkabelforbindelser mellom Norge og kontinentet_NEWLINE_Rådgivning og tvisteløsning angående norsk-russiske forhold, bl.a. på fiskerisektoren
"Voldgiftsloven § 13 annet ledd. Gjentatte oppnevnelser og voldgiftsdommeres habilitet i internasjonale forhold" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015_NEWLINE_Avhandling juridisk embetseksamen: "Kjemiske og biologiske våpen - en krigsrettslig studie"_NEWLINE_Artikler om folkerettslige emner i Lov og Rett 1985/86_NEWLINE_Artikler om lover innen utenriksforvaltningens område til Karnov, Norsk kommentert lovsamling, fra 1993
1982 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_1979 Cand mag. (russisk mellomfag), Universitetet i Oslo