Dag Steinfeld

Partner

Dag Steinfeld er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor. Han har i hele sin karriere i all vesentlighet arbeidet med prosedyre for domstolene. I 1988 fikk han sitt advokatur ved Norges Høyesterett og han har totalt prosedert 20 saker for Høyesterett. Hans praksis spenner over et meget bredt felt innenfor det sivile området samt strafferetten.

På rådgivningssiden har Steinfeld lang erfaring innenfor arbeidsretten hvor han blant annet har vært engasjert av store norske konsern i nedbemanningsprosesser. I første del av sin karriere var han regelmessig engasjert av LO, men har også i noen tilfeller senere bistått ledende arbeidstakere i oppsigelsesprosesser. Ved siden av sin advokatpraksis hadde han i en del år også undervisningsansvar i strafferett samt sensoroppdrag ved Universitetet i Bergen. Steinfeld er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategoriene Dispute Resolution og Employment. Han er for øyeblikket i permisjon.

1990- Partner, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1984-1990 Partner, Advokatfirmaet Steinfeld, Pettersen & Friis, Bergen_NEWLINE_1983-1984 Partner med advokat Wilhelm Haaland, Bergen_NEWLINE_1981-1983 Advokatfullmektig, advokat Wilhelm Haaland, Bergen
1988 Advokatur ved Norges Høyesterett_NEWLINE_1981 Cand. jur., Universitet i Bergen