Geir Sviggum

Geir Sviggum

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 76
MOB
+47 911 11 841
E-POST
GSV@WR.NO
LINKEDIN
Linkedin

Geir Sviggum er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for compliance og krisehåndtering. Han er også medlem av styret i Wikborg Rein. Sviggum ledet Wikborg Reins Shanghai-kontor i perioden 2008-2013 og var leder for firmaets internasjonale virksomhet 2012-2016. Under sin tid i Kina ble Sviggum fremhevet i lokale og regionale rangeringer som blant Kinas "15 Rising Stars" i advokatbransjen for "imponerende prestasjoner" og blant de 100 mest innflytelsesrike advokatene i Asia.

Geir Sviggums faglige fokus er i dag tredelt:

- Compliance med særlig fokus på antikorrupsjon og krisehåndtering, herunder strafferettslige forhold og sivile tvister som springer ut av avdekkede misligheter. Geirs erfaring på fagfeltet spenner fra forsvareroppdrag i norske domstoler til krisehåndteringsarbeid for norske børsnoterte selskap etter avdekning av mulige misligheter, forebyggende rådgivning for norske virksomheter og offentlige myndigheter i deres antikorrupsjonsarbeid og undervisning i korrupsjonsrelatert lovgivning ved universiteter i flere land;

- Tvisteløsning med fokus på større, komplekse tvister av internasjonal karakter. Geir har betydelig erfaring fra norske domstoler samt fra voldgifts- og rettsprosesser i flere land;

- Rådgivning til mellomstore og store norske industri- og teknologibedrifter i deres internasjonale rettsforhold, herunder regulatoriske forhold, salgskontrakter, distribusjonsavtaler, produksjonsavtaler, agentavtaler og risikobegrensende tiltak. Geir har videre omfattende erfaring som juridisk rådgiver for norske myndigheter hva gjelder statens internasjonale eksponering av ulike karakter.

Geir Sviggum driver utstrakt foredragsvirksomhet på universiteter, konferanser og i andre fora.

Arbeidserfaring:

 • 2016- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 2012-2016 Managing Partner International, Wikborg Rein, Shanghai/Oslo
 • 2010- Partner, Wikborg Rein, Shanghai
 • 2008 Resident Lawyer, Wikborg Rein, Shanghai
 • 2007-2008 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen
 • 2003-2006 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen
 • 1997-1998 Offiser og NK-tropp / troppsjef HM Kongens Garde
 • 1996-1997 Befal og NK-tropp HM Kongens Garde

Utgivelser:

 • "Voldgift med kinesiske motparter" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015
 • ”Access to justice”, publisert i festskriftet ”Rettshjelp fra kyst til vidde”, Gyldendal Akademisk, 2009 (i samarbeid med advokat dr. juris Line Ravlo-Losvik)
 • “Vil forekomsten av helseskadelig radon kunne utgjøre en mangel ved eiendomstransaksjoner”, Tidsskrift for forretningsjus, nr. 2, 2007
 • Mønstereksamensbesvarelse - innteksbeskatning, Injuria, nr. 7, 2000
 • Bidrag til diverse artikler i ulike bransjemagasiner og aviser

Verv:

 • 2016- Styremedlem, Wikborg Rein

Utdanning:

 • 2015 "Leadership in law firms", research program, Harvard Law School
 • 2005 Advokatbevilling
 • 2003 Cand.jur., Universitetet i Bergen
 • 2002 Spesialfag internasjonal privatrett, Bond University, Australia
 • 1996 Befalsskolen for infanteriet i Trøndelag