Geir Sviggum

Partner

Om Geir

Geir Sviggum er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og firmaets styreleder. Han ledet Wikborg Reins Shanghai-kontor i perioden 2008-2013 og var leder for firmaets internasjonale virksomhet 2012-2016. Geir ble i Finansavisens Advokatundersøkelse i 2019 og 2020 kåret til Årets Internasjonale Advokat. Han rangeres også i Band 1 av Chambers Europe innen kategorien Compliance. Under sin tid i Kina ble han fremhevet i lokale og regionale rangeringer som blant Kinas "15 Rising Stars" i advokatbransjen for "imponerende prestasjoner" og blant de 100 mest innflytelsesrike advokatene i Asia.

Geir Sviggums faglige fokus er i dag tredelt:

- Compliance med særlig fokus på antikorrupsjon og krisehåndtering, herunder strafferettslige forhold og sivile tvister som springer ut av avdekkede misligheter. Geirs erfaring på fagfeltet spenner fra forsvareroppdrag i norske domstoler til krisehåndteringsarbeid for norske børsnoterte selskap etter avdekning av mulige misligheter, forebyggende rådgivning for norske virksomheter og offentlige myndigheter i deres antikorrupsjonsarbeid og undervisning i korrupsjonsrelatert lovgivning ved universiteter i flere land;

- Tvisteløsning med fokus på større, komplekse tvister av internasjonal karakter. Geir har betydelig erfaring fra norske domstoler samt fra voldgifts- og rettsprosesser i flere land;

- Rådgivning til mellomstore og store norske industri- og teknologibedrifter i deres internasjonale rettsforhold, herunder regulatoriske forhold, salgskontrakter, distribusjonsavtaler, produksjonsavtaler, agentavtaler og risikobegrensende tiltak. Geir har videre omfattende erfaring som juridisk rådgiver for norske myndigheter hva gjelder statens internasjonale eksponering av ulike karakter.

Geir Sviggum driver utstrakt foredragsvirksomhet på universiteter, konferanser og i andre fora.

Arbeidserfaring
2016- Partner (styreleder fra 2018), Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012-2016 Managing Partner International, Wikborg Rein, Shanghai/Oslo_NEWLINE_2010- Partner, Wikborg Rein, Shanghai_NEWLINE_2008 Resident Lawyer, Wikborg Rein, Shanghai_NEWLINE_2007-2008 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2003-2006 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1997-1998 Offiser og NK-tropp / troppsjef HM Kongens Garde_NEWLINE_1996-1997 Befal og NK-tropp HM Kongens Garde
Utdanning
2015 "Leadership in law firms", research program, Harvard Law School_NEWLINE_2005 Advokatbevilling_NEWLINE_2003 Cand.jur., Universitetet i Bergen_NEWLINE_2002 Spesialfag internasjonal privatrett, Bond University, Australia_NEWLINE_1996 Befalsskolen for infanteriet i Trøndelag
Publikasjoner
"Voldgift med kinesiske motparter" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015_NEWLINE_”Access to justice”, publisert i festskriftet ”Rettshjelp fra kyst til vidde”, Gyldendal Akademisk, 2009 (i samarbeid med advokat dr. juris Line Ravlo-Losvik)_NEWLINE_“Vil forekomsten av helseskadelig radon kunne utgjøre en mangel ved eiendomstransaksjoner”, Tidsskrift for forretningsjus, nr. 2, 2007_NEWLINE_Mønstereksamensbesvarelse - innteksbeskatning, Injuria, nr. 7, 2000_NEWLINE_Bidrag til diverse artikler i ulike bransjemagasiner og aviser
Verv
2018- Styreleder, Wikborg Rein