Gøran Mjelde Aarvik

Partner

Gøran Mjelde Aarvik er partner i Wikborg Reins avdeling for næringseiendom. Aarvik jobber ved firmaets kontorer i Bergen og Oslo.

Aarvik jobber hovedsakelig med næringseiendom, særlig knyttet til eiendomstransaksjoner, leiekontrakter og strukturering av eiendomsselskaper. Videre har han erfaring innen selskapsrett og kontraktsrett, herunder bistand med egenkapitaltransaksjoner, kjøp- og salg av bedrifter, emisjoner, fisjoner og fusjoner, restrukturering og omorganisering av bedrifter. Aarvik har jobbet med flere av de største eiendomstransaksjonene i Norge siden 2009, i tillegg til å rådgi norske og internasjonale klienter i det norske egenkapital- og obligasjonsmarkedet.

Aarvik var oppført som "recommended lawyer" innen næringseiendom i Legal 500 for 2016.

Aarvik har erfaring fra Norges Bank Investment Management som forvalter Statens Pensjonsfond – Utland, der arbeidsoppgavene i hovedsak var knyttet opp mot strategiske investeringer, herunder eiendomsinvesteringer, samt bistand til de interne operasjonelle avdelinger.

2014- Partner, Wikborg Rein, Bergen/Oslo_NEWLINE_2010-2013 Senioradvokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2009 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2008-2009 Legal Adviser i Norges Bank Investment Management_NEWLINE_2007 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2007 Resident Lawyer, Wikborg Rein, London_NEWLINE_2005-2006 Legal Consultant, Wikborg Rein, London_NEWLINE_2002-2005 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_
Betydelig erfaring med transaksjoner innen næringseiendom, herunder fremforhandling av kjøpekontrakter, valg av selskapsstrukturer etc._NEWLINE_Har i løpet av de siste år bistått klienter i transaksjoner med en samlet eiendomsverdi på ca. NOK 15 milliarder._NEWLINE_Erfaring fra restrukturering av konsernstrukturer, særlig i forhold til finansierings- og sikkerhetsarrangementer, knyttet til norske og internasjonale selskaper og eiendeler._NEWLINE_Solid erfaring innen selskapsrett, herunder ulike problemstillinger knyttet til aksjeselskaper og kommandittselskaper og arbeid med aksjonæravtaler, samt arbeid knyttet til fondsstrukturer._NEWLINE_Solid erfaring med transaksjoner innen private equity og "tradisjonell" M&A.
  • 2014

    Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein

2004 Advokatbevilling_NEWLINE_2002 Cand. Jur., Universitetet i Bergen_NEWLINE_