Gøran Mjelde Aarvik

Gøran Mjelde Aarvik

Partner

Partner

KONTOR
Bergen
TEL
+47 55 21 52 97
MOB
+47 908 45 263
E-POST
GLA@WR.NO

Praksisområder   Næringseiendom, Selskapsrett

Gøran Mjelde Aarvik er partner i Wikborg Reins avdeling for næringseiendom. Aarvik jobber ved firmaets kontorer i Bergen og Oslo.

Aarvik jobber hovedsakelig med næringseiendom, særlig knyttet til eiendomstransaksjoner, leiekontrakter og strukturering av eiendomsselskaper. Aarvik har i tillegg erfaring innen selskapsrett og kontraktsrett, herunder bistand med egenkapitaltransaksjoner, kjøp- og salg av bedrifter, emisjoner, fisjoner og fusjoner, restrukturering og omorganisering av bedrifter. Aarvik har jobbet med flere av de største eiendomstransaksjonene i Norge siden 2009 i tillegg til å rådgi norske og internasjonale klienter i det norske egenkapital- og obligasjonsmarkedet.

Aarvik var oppført som "recommended lawyer" innen næringseiendom i Legal 500 for 2016.

Aarvik har i tillegg erfaring fra Norges Bank Investment Management som forvalter Statens Pensjonsfond - Utland. Arbeidsoppgavene der var i hovedsak knyttet opp mot strategiske investeringer, herunder eiendomsinvesteringer, samt bistand til de interne operasjonelle avdelinger.

Relevant erfaring:

 • Betydelig erfaring med transaksjoner innen næringseiendom, herunder fremforhandling av kjøpekontrakter, valg av selskapsstrukturer etc.
 • Har i løpet av de siste år bistått klienter i transaksjoner med en samlet eiendomsverdi på ca. NOK 15 milliarder.
 • Erfaring fra restrukturering av konsernstrukturer, særlig i forhold til finansierings- og sikkerhetsarrangementer, knyttet til norske og internasjonale selskaper og eiendeler.
 • Solid erfaring innen selskapsrett, herunder ulike problemstillinger knyttet til aksjeselskaper og kommandittselskaper og arbeid med aksjonæravtaler, samt arbeid knyttet til fondsstrukturer.
 • Solid erfaring med transaksjoner innen private equity og "tradisjonell" M&A.

Arbeidserfaring:

 • 2014- Partner, Wikborg Rein, Bergen/Oslo
 • 2010-2013 Senioradvokat, Wikborg Rein, Bergen
 • 2009 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen
 • 2008-2009 Legal Adviser i Norges Bank Investment Management
 • 2007 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen
 • 2007 Resident Lawyer, Wikborg Rein, London
 • 2005-2006 Legal Consultant, Wikborg Rein, London
 • 2002-2005 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

Utgivelser:

 • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014

Utdanning:

 • 2004 Advokatbevilling
 • 2002 Cand. Jur., Universitetet i Bergen