Grunde Bruland

Partner

Om Grunde

Grunde Bruland er partner ved Wikborg Reins Bergen-kontor. Bruland er leder for kompetansegruppen for Fiskeri og havbruk og har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål. I tillegg er Bruland tilknyttet kompetansegruppen for selskapsrett. I denne forbindelse arbeider han med oppkjøp, fusjoner og aksjonærspørsmål, både på generelt grunnlag men særlig innen havbruks- og fiskerinæringen.

Arbeidserfaring
2006- Partner, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2001-2005 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1997-2001 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2000-2005 Sensor i Sammenslutningsrett, Universitetet i Bergen_NEWLINE_1997 Seminarleder, Universitetet i Bergen_NEWLINE_1996 Praktikant, juridisk avdeling, Den norske Bank, Bergen
Utdanning
1997 Cand.jur., Universitetet i Bergen
Relevant erfaring
Medlem av advokatforeningens lovutvalg for fangst og fiskeri_NEWLINE_Medlem av juristenes utdanningssenters fagutvalg for fangst og fiskeri_NEWLINE_Omfattende erfaring med rådgiving knyttet til offentligrettslige og privatrettslige spørsmål knyttet til havbruksnæringen_NEWLINE_Deltakelse i flere oppkjøp / emisjoner / børsnoteringer innenfor akvakulturnæringen, herunder due diligence
Publikasjoner
"Krav om "saklig grunn" ved nektelse av samtykke", Jussens Venner nr. 1/2001_NEWLINE_Materialsamling i Havbruksrett (oppslagsbok med stikkordsregister)_NEWLINE_Diverse artikler i Norsk Fiskeoppdrett om havbruksrettslige temaer
Verv
2013- Leder, Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk, Advokatforeningen