Grunde Bruland

Grunde Bruland

Partner

Partner

KONTOR
Bergen
TEL
+47 55 21 52 25
MOB
+47 909 13 797
E-POST
GBL@WR.NO

Praksisområder   Fiskeri og havbruk, Selskapsrett

Grunde Bruland er partner ved Wikborg Reins Bergen-kontor. Bruland er leder for kompetansegruppen for Fiskeri og havbruk og har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål. I tillegg er Bruland tilknyttet kompetansegruppen for selskapsrett. I denne forbindelse arbeider han med oppkjøp, fusjoner og aksjonærspørsmål, både på generelt grunnlag men særlig innen havbruks- og fiskerinæringen.

Relevant erfaring:

 • Medlem av advokatforeningens lovutvalg for fangst og fiskeri
 • Medlem av juristenes utdanningssenters fagutvalg for fangst og fiskeri
 • Omfattende erfaring med rådgiving knyttet til offentligrettslige og privatrettslige spørsmål knyttet til havbruksnæringen
 • Deltakelse i flere oppkjøp / emisjoner / børsnoteringer innenfor akvakulturnæringen, herunder due diligence 

Arbeidserfaring:

 • 2006- Partner, Wikborg Rein, Bergen
 • 2001-2005 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen
 • 1997-2001 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen
 • 2000-2005 Sensor i Sammenslutningsrett, Universitetet i Bergen
 • 1997 Seminarleder, Universitetet i Bergen
 • 1996 Praktikant, juridisk avdeling, Den norske Bank, Bergen 

Utgivelser:

 • "Krav om "saklig grunn" ved nektelse av samtykke", Jussens Venner nr. 1/2001
 • Materialsamling i Havbruksrett (oppslagsbok med stikkordsregister)
 • Diverse artikler i Norsk Fiskeoppdrett om havbruksrettslige temaer  

Verv:

 • 2013- Leder, Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk, Advokatforeningen

Utdanning:

 • 1997 Cand.jur., Universitetet i Bergen