Gunnar Meyer

Partner

Om Gunnar

Gunnar Meyer er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for teknologi- og IT-rett. Meyer arbeider i første rekke innen immaterialrett, med særlig vekt på patent- og varemerkerett. Han har også bred erfaring innenfor kontraktsrett, entrepriserett, selskapsrett, konkurranserett, energirett og forvaltningsrett. Han har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder Høyesterett.

Meyer er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Intellectual Property.

Arbeidserfaring
2000- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1993-2000 Partner, Lund, Gundersen & Co. (senere Gundersen & Co.), Oslo_NEWLINE_1991-1993 Advokat, Haavind & Haga, Oslo_NEWLINE_1987-1991 Advokat, Regjeringsadvokaten_NEWLINE_1986-1987 Advokatfullmektig, Hauge & Stang Lund, Oslo_NEWLINE_1984-1985 Dommerfullmektig, Nordre Sunnmøre Sorenskriverembete_NEWLINE_1983-1984 Saksbehandler, Utenriksdepartementets Rettsavdeling_NEWLINE_1979-1980 Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo
Utdanning
1990 Møterett for Høyesterett_NEWLINE_1985-1986 Diplôme Supérieur d'Université i fransk sivilrett ved Université de Droit, d'Economie et des Sciences Sociales, Paris_NEWLINE_1983 Cand. jur., Universitetet i Oslo
Publikasjoner
Spesialfagsavhandling; "Forurensningsansvar i oljevirksomheten" (sammen med Harald Hjort), Sjørettsfondet, Oslo, 1981_NEWLINE_"La législation norvègienne d'énergie, Xèmes Journées franco-nordiques" (trykt foredrag), Université des Sciences Sociales de Toulouse 1997