Haakon Blaauw

Of Counsel

Blaauws hovedarbeidsområder de senere år har vært bistand til større finansinstitusjoner, leverandører til offshoreindustrien og andre aktører innen grenseoverskridende virksomhet. Blaauw er rådgiver for Staten v/Forsvarsdepartementet i forbindelse med større anskaffelser, herunder anskaffelsen av den nye generasjonen kampfly F-35, og viktige utviklingskontrakter for våpensystemer. Han har deltatt ved betydelige omstruktureringer innen norsk næringsliv, og har omfattende erfaring fra prosedyre for norske domstoler og i voldgiftssaker i Norge og i utlandet. Blaauw var med å etablere Wikborg Reins Bergens-kontor tilbake i 1978 og har Møterett for Høyesterett. Blaauw er anbefalt som "Leaders in their field" av Chambers and Partners i kategorien Dispute Resolution.

2018- Of Counsel, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1981–2018 Partner, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1978–1981 Advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1975–1978 Advokat, Wikborg Rein, Oslo
Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014
H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond, styreformann_NEWLINE_Skipsreder H. Westfal-Larsens fond til utdanning fortrinnsvis av forulykkede sjøfolks barn, styreformann_NEWLINE_H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Fond til Unge Personers Utdannelse for rederinæringen, styreformann_NEWLINE_Westfal-Larsen & Co. AS Sjømannsfond, styreformann_NEWLINE_Svanøy Stiftelse, styreformann_NEWLINE_Nordsjø ASA, styremedlem_NEWLINE_Stiftelsen Svanøy Hus, styremedlem
1992 Møterett for Høyesterett_NEWLINE_1976–1977 L.L.M., School of Law, Columbia University_NEWLINE_1975 Cand. jur., Universitetet i Bergen_NEWLINE_1972–1974 Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Bergen