Haakon Blaauw

Haakon Blaauw

Partner

Partner

KONTOR
Bergen
TEL
+47 55 21 52 61
MOB
+47 905 54 064
E-POST
HBL@WR.NO

Praksisområder   M&A, Selskapsrett

Blaauws hovedarbeidsområder de senere år har vært bistand til større finansinstitusjoner, leverandører til offshoreindustrien og andre aktører innen grenseoverskridende virksomhet. Blaauw er rådgiver for Staten v/Forsvarsdepartementet i forbindelse med større anskaffelser, herunder anskaffelsen av den nye generasjonen kampfly F-35, og viktige utviklingskontrakter for våpensystemer. Han har deltatt ved betydelige omstruktureringer innen norsk næringsliv, og har omfattende erfaring fra prosedyre for norske domstoler og i voldgiftssaker i Norge og i utlandet. Blaauw var med å etablere Wikborg Reins Bergens-kontor tilbake i 1978 og har Møterett for Høyesterett. Blaauw er anbefalt som "Leaders in their field" av Chambers and Partners i kategorien Dispute Resolution.

Arbeidserfaring:

 • 1981- Partner, Wikborg Rein, Bergen
 • 1978-1981, Advokat, Wikborg Rein, Bergen
 • 1975-1978 Advokat, Wikborg Rein, Oslo

Verv:

 • H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond, styreformann
 • Skipsreder H. Westfal-Larsens fond til utdanning fortrinnsvis av forulykkede sjøfolks barn, styreformann
 • H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Fond til Unge Personers Utdannelse for rederinæringen, styreformann
 • Westfal-Larsen & Co. AS Sjømannsfond, styreformann
 • Svanøy Stiftelse, styreformann
 • Nordsjø ASA, styremedlem
 • Stiftelsen Svanøy Hus, styremedlem

Utgivelser:

 • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014

Utdanning:

 •  1992 Møterett for Høyesterett
 • 1976-1977 L.L.M., School of Law, Columbia University
 • 1975 Cand. jur., Universitetet i Bergen
 • 1972-1974 Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Bergen